Ladda waypoints

För att ladda waypoints som sparas på din enhet på kartan måste du först öppna waypoint-skärmen. Du kan öppna waypoints skärmen genom att trycka på ’Waypoints’ i menyn. Ett exempel på waypoint-skärmen visas nedan:

Ladda waypoints Topo GPS

Waypoints skärmen (Meny > Waypoints).

Waypoints skärmen visar listan över waypoints som lagras lokalt på din enhet. På vänster sida avbildas ikonen för waypoint, i detta fall en röd cirkel. Bredvid det ser du titeln. Under titeln hittar du information om plats och skapande datum. Om du trycker på ett objekt i listan laddas motsvarande waypoint på kartan och du kommer tillbaka till kartskärmen.

Som exempel kommer vi nu att ladda waypoint ”Stonehenge”. Efter att ha tryckt på ”Stonehenge” -objektet i waypoint-listan, kommer du tillbaka till kartan och situationen kommer då att vara enligt följande:

Ladda waypoints Topo GPS

Vägpunkten ”Stonehenge” har laddats på kartan.

I figuren kan du se att en waypoint visas på kartan med en röd cirkel ikon och en titel. Om du trycker på ikonen för en waypoints kan du se waypoint-informationsskärmen.

Waypoints som läses in på kartan får en grå bakgrundsfärg på waypoint-skärmen. Ett exempel visas nedan:

Ladda waypoints Topo GPS

Den grå bakgrundsfärgen indikerar att waypoint ”Stonehenge” har laddats på kartan.

Det är också möjligt att ladda flera waypoints på kartan samtidigt. Detta förklaras i detalj i avsnittet Välja waypoints. Sammanfattning: Tryck på ”Mer (cirkel med tre punkter) > Välj” längst upp till höger på waypoints skärmen för att gå in i markeringsläget. Välj sedan önskade waypoints genom att trycka på dem. Tryck sedan på knappen ”Karta” längst ned på skärmen för att ladda de valda waypoints på kartan.

I nästa avsnitt kommer vi att förklara hur du tar bort waypoints från kartan.