Huvudskärmen

Om du öppnar Topo GPS-appen visas en skärm med en karta. Det här är huvudskärmen. Ett exempel visas nedan:

Topo GPS huvudskärm

Huvudskärmen för Topo GPS. Den röda markören anger din aktuella plats.

Längst upp till höger på huvudskärmen hittar du ett handtag som du kan öppna menyn.

Den röda markören med pilen i anger din aktuella plats på kartan.

Etiketten längst upp till vänster på kartan visar hur stor andel kartplattor som är tillgängliga offline för det område som för närvarande visas. Genom att trycka på den här etiketten kan du ladda ner kartor för offlineanvändning.

Längst ner till höger på kartan hittar du en skalindikator. I figuren ovanför den svarta horisontella linjen indikerar ett avstånd på 200 m Med hjälp av skalindikatorn kan du snabbt uppskatta avståndet mellan två punkter på kartan.

Längst ner till vänster på kartan hittar du upphovsrättsinformationen för den aktuella kartan. Om du trycker på den här etiketten öppnas kartinformationsskärmen. Längst ner kan du välja en flik med detaljerad upphovsrättsinformation. Om det finns också en förklaringsflik tillgänglig. För vissa kartor är deras också en kartfelflik, som du kan använda för att rapportera feedback på kartan.