koordinater

Geografiska koordinater är en uppsättning siffror och/eller tecken som refererar till en plats på jorden.

Topo GPS stöder globala WGS84 decimaler, WGS84 graders minuter, WGS84 graders minuter sekunder, UTM och MGRS koordinatsystem. Utöver detta stöder vi olika landsspecifika koordinatsystem.

I Topo GPS kan du se koordinaterna för en punkt på kartan på instrumentpanelen. Du kan visa koordinaterna för en waypoint på waypoint-informationsskärmen. Det är också möjligt att lägga till ett koordinatrutnätslager på kartan.

Du kan:ref:ange koordinater <sec-entering-coordinates> i olika format via Meny > Sök > Koordinater. Om du har en utskriven koordinat kan du även skanna koordinaten via Meny > Sök > Kamera.

Om du vill styra de visade koordinatsystemen går du till:Menu > Mer > Inställningar > Koordinater > Visade koordinatsystem.