koordinater

I avsnittet ”Koordinater” i inställningarna kan du bestämma vilka koordinattyper som visas i appen. De koordinattyper som visas på skärmen waypoint Details, :ref:`aktuell platsskärm <sec-posmarker>`och :ref:`koordinatpanelen <ss-coordinate-panel>`bestäms av den här inställningen.

Om du trycker på visade koordinattyper visas en skärm där du kan aktivera och inaktivera koordinattyper. Ett exempel på denna skärm visas nedan:

Koordinattyper Topo GPS

Ställa in de visade koordinattyperna.

I figuren ovan är endast det nationella nätet för WGS84 decimal och Ordnance Survey aktiverade. Med handtagen på höger sida kan du bestämma ordningen på de visade koordinaterna. Om du går till waypoint-informationsskärmen ser du i avsnittet ”Koordinater” att även dessa koordinattyper visas:

Koordinattyper Topo GPS

Endast koordinaterna för WGS84 decimal och Ordnance Survey National Grid visas på skärmen för waypoint Details.

Som ett andra exempel aktiverar vi nu andra koordinattyper, MGRS, WGS84 grad, minuter sekunder och UTM. Då ser inställningsskärmen ut som följer:

Visa koordinattyper Topo GPS

Ställa in de visade koordinattyperna.

På skärmen Waypoint Details visar avsnittet ”Coordinates” endast MGRS, WGS84 graders minuter och UTM-koordinater:

Visa koordinattyper Topo GPS

Endast MGRS, WGS84 graders minuter sekunder och UTM-koordinater visas.