Ladda ner kartpaneler

I avsnittet ”Kartplattor nedladdning” av inställningarna hittar du omkopplaren ”Använd mobilnät”.

Om du inaktiverar ’Använd celluarnätverk’ kommer kartpaneler aldrig att laddas ned via ett mobilnät. Detta kan förhindra oönskade mobilnedladdningar om du flyttar kartan till ett område där kartpaneler inte lagrats offline. Att begränsa mobilnedladdningar kan spara pengar, beroende på ditt kontrakt. Nackdelen är att du ibland kunde se grå kartor.

Om du aktiverar ”Använd mobilnät” kan kartpaneler laddas ner via ett mobilnät. Dessutom bör du aktivera Topo GPS för att använda mobilnätet i iOS-enhetens inställningar.