Enheter

I sektionsenheterna i inställningarna kan du ställa in längd/hastighet och vinkelenheter. Längd/hastighet kan ställas in på metrisk (m, km, km/h), Imperial (ft, mi, mph) eller nautisk (ft, NM, kt). Vinkelenheten kan ställas in på grader, NATO mil, Miliradian, svensk streck och Finish streck.

Nedan och exempel på huvudskärmen med brittiska enheter:

Imperial enheter på huvudskärmen Topo GPS

Huvudskärmen med kejserliga enheter