Kompassriktning

En kompassriktning är en bana av en viss längd från en viss punkt i en viss riktning.

Du kan manuellt skapa eller läsa av en kompassriktning med hjälp av kartlinjalen. Detta är oftast det snabbaste sättet.

Alternativt kan du skriva in en kompassriktning manuellt, eller läsa om :ref:`kompassriktningen på en rutt <ss-compass-direction-route>`enligt beskrivningen nedan.

Hitta en kompass riktning

Om du vill lägga till en kompassriktning på kartan trycker du på Meny > Sök och väljer fliken ”Kompassriktning” ovanför tangentbordet.

Kompassriktningsskärmen visas som i figuren nedan:

Kompassriktning Topo GPS

Kompassens riktningsskärm.

I kompassriktningsskärmen kan du därefter lägga till följande fält:

  • Från: Här kan du ställa in startpunkten för kompassriktningen. Oftast är det din nuvarande plats. Om du trycker på det här fältet kan du ange en annan plats eller koordinater.

  • Avstånd: Här kan du ange längden på kompassriktningen i de visade enheterna.

  • Vinkel: Här kan du ange vinkeln i förhållande till den sanna norr eller magnetiska norr. Om du inte anger något värde används värdet för den riktning som du pekar på enheten. Det här värdet visas med ljusare färg som platshållare i det här fältet.

  • Norr: Här kan du ställa in vilken typ av norr vinkeln refererar till. Om du skriver in en avläsning av en kompass, kanske du vill ställa in den på magnetisk norr, så att en korrekt magnetisk deklinationskorrigering kan tillämpas.

  • Beskrivning: Alternativt kan du lägga till en beskrivning.

Om du har angett alla värden kan du trycka på ”Spara”. Kompassriktningen sparas och kan hittas tillbaka i ruttskärmen. Du kommer tillbaka till huvudskärmen och kompassriktningen visas som en rutt på kartan.

Som ett exempel skapar vi nu en kompassriktningsriktning på 5000 m med en riktning på 45 grader i förhållande till den sanna norr. Resultatet visas i figuren nedan:

Kompassriktning Topo GPS

En kompassriktning lades till på kartan.

Om du använder kompassriktningar kan det också vara användbart att aktivera den sanna nordpilen. Detta är en pil på huvudskärmen som visar riktningen för den sanna norr på kartan.

Den riktning du färdas i kan också visas på instrumentpanelen.

Hitta en kompass riktning

För att hitta en kompassriktning måste du först aktivera ruttkursmarkörerna i inställningarna.

Då kan du planera en rutt till en punkt, till exempel med transporten betyder ’Crow fly’.

Om du gör det och återvänder till huvudskärmen visas rutten med kompassriktningen på kartan. Ett exempel visas nedan:

Hitta kompassriktning Topo GPS

Hitta en kompass riktning.

I exemplet ovan har vi planerat en ”Crow fly-rutt” från vår nuvarande plats till Knowle Hill. Rutkursmarkörerna visas på rutten. Från dessa markörer kan vi se att vi måste resa i 80 grader i förhållande till den sanna norr för att komma från vår nuvarande plats till Knowle Hill.