Kompasrichting

Een kompasrichting is een lijn van een bepaalde lengte vanaf een bepaald punt in een bepaalde richting.

U kunt handmatig een kompasrichting maken of lezen met behulp van de kaartliniaal. Dit is meestal de snelste manier.

Als alternatief kunt u handmatig een kompasrichting invoeren, of de kompasrichting op een route lezen zoals hieronder wordt uitgelegd.

Een kompasrichting vinden

Als u een kompasrichting aan de kaart wilt toevoegen, tikt u op Menu > Zoeken en selecteert u het tabblad ‘Kompasrichting’ direct boven het toetsenbord.

Het scherm met kompasrichting verschijnt zoals in de onderstaande afbeelding:

Kompasrichting invoeren Topo GPS

Het kompasrichtingscherm.

In het kompasrichtingscherm kunt u achtereenvolgens de volgende dingen invoeren.

  • Van: Hier kunt u het startpunt van de kompasrichting instellen. Meestal is het uw huidige locatie. Als uw op dit veld tikt, kunt u een andere locatie of coördinaten invoeren.

  • Afstand: Hier kunt u de lengte van de kompasrichting invoeren in de weergegeven eenheden.

  • Hoek: Hier kunt u de hoek invoeren ten opzichte van het ware noorden of het magnetische noorden. Als u geen waarde invoert, wordt de waarde van de richting gebruikt waarin u uw apparaat richt. Deze waarde wordt in dit veld in lichtere kleur weergegeven als tijdelijke aanduiding.

  • Noord: Hier kunt u het soort noorden instellen waarnaar de hoek verwijst. Als u een waarde van een kompas invoert, wilt u het misschien op magnetisch noorden zetten, zodat een correcte magnetische declinatiecorrectie kan worden toegepast.

  • Omschrijving: Optioneel kunt u een omschrijving toevoegen.

Als u alle waarden hebt ingevoerd, tikt u op ‘Opslaan’. De kompasrichting wordt opgeslagen en is terug te vinden in het routesscherm. U keert terug naar het hoofdscherm en de kompasrichting wordt weergegeven als route op de kaart.

Als voorbeeld creëren we nu een kompasrichting van 5000 m met een richting van 45 graden ten opzichte van het ware noorden. Het resultaat wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding:

Kompasrichting invoeren Topo GPS

Er werd een kompasrichting aan de kaart toegevoegd.

Als je kompasrichtingen gebruikt, kan het ook handig zijn om de ware noordpijl in te schakelen. Dit is een pijl op het hoofdscherm dat de richting van het ware noorden op de kaart laat zien.

De richting waarin u beweegt, kan ook op het dashboard worden weergegeven.

Een kompasrichting vinden

Om een kompasrichting te vinden, moet u eerst de routerichtingsindicatoren inschakelen in de instellingen.

Dan kunt u een route naar een punt plannen, bijvoorbeeld met het vervoermiddel ‘Hemelsbreed’.

Als u dat doet en terugkeert naar het hoofdscherm, wordt de route met de kompasrichting op de kaart weergegeven. Hieronder ziet u een voorbeeld:

Kompasrichting zoeken Topo GPS

Een kompasrichting vinden.

In het bovenstaande voorbeeld hebben we een ‘Hemelsbrede’ route gepland van onze huidige locatie naar de Knowle Hill. De richtingsindicatoren worden op de route weergegeven. Aan de hand van deze markeringen kunnen we zien dat we 80 graden moeten reizen ten opzichte van het ware noorden om van onze huidige locatie naar de Knowle Hill te komen.