Camera

Als u op Menu > Camera tikt, wordt de camera geopend. Als u een foto maakt, wordt er een waypoint aangemaakt op uw huidige locatie. De foto wordt toegevoegd aan het waypoint en kan worden getoond door het waypointdetailscherm te openen.

De pixelgrootte van de foto kan worden ingesteld in het gedeelte Fotoformaat van de instellingen.

De foto wordt ook opgeslagen in uw fotobibliotheek als u Topo GPS toegang geeft tot geselecteerde foto’s van uw fotobibliotheek (iOS-instellingen > Topo GPS > Foto’s). De foto die is opgeslagen in Topo GPS is altijd een kopie van het origineel. Als u de foto in Topo GPS verwijdert, wordt deze niet verwijderd uit uw fotobibliotheek. En ook als u de foto uit uw fotobibliotheek verwijdert, wordt deze niet verwijderd uit Topo GPS.

Als u een route opneemt, kunt u de waypoints met de foto’s toevoegen aan de route. Als u de opgenomen route opslaat, zorg er dan voor dat de instelling ‘Waypoints bijv’oegen is ingesteld op ‘Rond route’. Dan worden alle waypoints met foto’s die op de kaart zijn geladen en zich in de buurt van de route bevinden, toegevoegd aan de opgenomen route.