Routes plannen

Het plannen van een route is het creëren van een route tussen verschillende locaties voor een vervoermiddel. Deze locaties worden routepunten genoemd in Topo GPS. Een alternatief voor routeplanning is het genereren van routes.

De routeplanner kan worden geopend door het tabblad ‘Plan’ te selecteren onder aan het routesscherm (Dashboard > Routeknop of Menu > Routes). Het volgende scherm verschijnt:

Scherm routeplan Topo GPS

De routeplanner zonder geplande route.

Onderaan het scherm vindt u een overlay met een zoekbalk en verschillende knoppen waarmee u de routeplanner kunt bedienen.

Als u de kaart wilt inzoomen op uw locatie, kunt u linksonder in de overlay op de positieknop tikken.

Om een actie ongedaan te maken moet u in de planner op de knop ‘Ongedaan maken’ drukken (cirkel met retourpijl). U kunt alle acties in de planner ongedaan maken totdat de knop ‘Ongedaan maken’ lichtblauw wordt.

Naast de knop ‘Ongedaan maken’ vindt u de meer knop (cirkel met punten). Als je op de ‘Meer’ knop tikt, verschijnt er een menu met de volgende opties:

  • Wijzig kaart: Met deze optie kunt u de kaart van de routeplanner wijzigen.

  • Voeg route toe: Dit kan worden gebruikt om een opgeslagen route toe te voegen aan de geplande route, of om een opgeslagen route aan de kaart toe te voegen.

  • Zoeken: Met deze optie kunt u een routepunt maken door een naam van een locatie in te voeren.

  • Reset: Hiermee wordt de routeplanner gereset. De geplande route en de routepunten verdwijnen.

Om een geplande route op te slaan, moet u rechtsboven op de knop ’Bewaar’ drukken.

U kunt meer informatie verkrijgen over de routeplanner door op ‘Planner: Copyright’ te klikken, linksboven in het scherm van de routeplanner.

Vervoermiddel

Om een route te plannen, controleert u eerst het vervoermiddel in het midden onderaan. In het bovenstaande voorbeeld is het ingesteld op ‘Wandelen’. Door op ‘Wandelen’ te tikken verschijnt er een scherm waarin u het vervoermiddel kunt veranderen in bijvoorbeeld fietsen, auto of hemelsbreed.

Als je een hemelsbrede route plant of een route over een laag plant, kun u dit zonder internetverbinding doen. Voor de andere vervoermiddelen is een internetverbinding vereist, omdat de routes extern worden berekend.

Routepunten toevoegen

Om een route te plannen moet u routepunten toevoegen. U kunt op drie manieren routepunten toevoegen:

  • Door een locatie in te voeren in de zoekbalk van de routeplanner overlay.

  • Door lang op de kaart te drukken en het icoon naar de gewenste locatie te slepen.

  • Door te tikken op waypoints, de positiemarker of knooppunten van een knooppuntennetwerk.

Als u minstens twee routepunten hebt toegevoegd, wordt er een route berekend tussen de routepunten.

Hieronder worden enkele voorbeelden van routeplanning besproken.

Routeplanning voltooien

Als u klaar bent met het plannen van een route, kunt u terugkeren naar de hoofdkaart door linksboven in het scherm op ‘< Kaart ‘te tikken. De geplande route wordt dan op de kaart in het hoofdscherm weergegeven, maar deze wordt niet opgeslagen. Als u in het hoofdscherm op een geplande route tikt, gaat u terug naar de routeplanner.

Geplande route opslaan

Als u een geplande route wilt opslaan, tikt u op ‘Bewaar’ in de rechterbovenhoek van het scherm van de routeplanner. Er verschijnt een scherm waarin u de details van de route kunt invoeren, zoals hieronder wordt geïllustreerd:

Scherm routeplan Topo GPS

Een geplande route opslaan

U kunt de titel, auteur, routetype en omschrijving invoeren. U kunt ook besluiten om waypoints op die momenteel op de kaart zijn geladen toe te voegen aan de route. Tik vervolgens op ‘Bewaar’ om de geplande route op te slaan. U keert terug naar het hoofdscherm en de kaart wordt ingezoomd op de geplande route.