Routes opnemen

Bij het opnemen van uw route worden alle locaties verzameld die u bezoekt. Als u klaar bent met de opname, kunt u de locaties opslaan als een route.

Om een route op te nemen, moet u ervoor zorgen dat Topo GPS toegang krijgt tot uw exacte locatie tijdens het gebruik van de app in de iOS-instellingen.

Een opname starten

Om een routeopname te starten, moet u het routesscherm openen en het tabblad ‘Opnemen’ selecteren. Hieronder vindt u een voorbeeld:

Opnamescherm Topo GPS

Het scherm voor routeopname.

In het tabblad ‘Opnemen’ van het routesscherm kunt u een routeopname starten door op de knop ‘Neem route op’ te tikken.

U kunt ook een routeopname starten vanaf het hoofdscherm door op de opnametimer op het dashboard te tikken. Er verschijnt een pop-up waarin u wordt gevraagd of u een opname wilt starten, zoals in het onderstaande voorbeeld:

Opnamescherm Topo GPS

Een routeopname starten vanaf het dashboard.

Als u op ‘Start’ tikt, wordt de routeopname gestart.

Opname route

Als u een opname hebt gestart en terugkeert naar het hoofdscherm, zult u zien dat er een rode lijn op de kaart verschijnt als u beweegt. Deze rode lijn geeft uw beweging aan. In onderstaande afbeelding wordt een voorbeeld weergegeven:

Opnameroute Topo GPS

Een route opnemen. De rode lijn geeft uw verplaatsing aan.

De opnametimer op het dashboard geeft de tijdsduur van de huidige opname aan. In de bovenstaande figuur is dit 0h17m. Als u op de timer tikt, kunt u de opname beëindigen.

De opnameafstandsmeter op het dashboard geeft de lengte van een opgenomen route aan. In het bovenstaande voorbeeld is dit 778 m. Als u op de opnameafstandsmeter tikt, wordt de kaart ingezoomd op de opgenomen route.

U kunt de kleur, breedte en transparantie van de opnamelijn wijzigen in de instellingen.

Tijdens het opnemen kunt u uw apparaat veilig vergrendelen of overschakelen naar een andere app. Hierdoor wordt de opname niet onderbroken. Bovenaan het scherm ziet u dat Topo GPS uw locatie op de achtergrond gebruikt. Op sommige apparaten krijgt de klok een blauwe achtergrond, op andere apparaten wordt de hele statusbalk blauw. Als u op de blauwe klok of de blauwe statusbalk tikt, gaat u terug naar Topo GPS.

Als u op de lijn van de opgenomen route op de hoofdkaart tikt, wordt het opnamescherm geopend. U kunt een live hoogte- en snelheidsprofiel bekijken. U kunt op deze profielen tikken om ze meer in detail te bekijken.

Als u één of meerdere routes op de kaart hebt geladen, kunt u tegelijkertijd een route vastleggen. Hieronder ziet u een voorbeeld:

Opnameroute Topo GPS

Een route opnemen en tonen.

De blauwe lijn geeft de geladen route aan met een lengte van 1,9 km, de rode lijn de opgenomen route met een lengte van 778 m.

Het opnemen van een route kost een flinke hoeveelheid energie. Controleer daarom tijdens het opnemen regelmatig uw batterijniveau om er zeker van te zijn dat uw apparaat niet zonder stroom komt te zitten. Pauzeer of beëindig een opname als u zich niet meer verplaatst.

Opname beëindigen

U kunt een opname van een route beëindigen door op de opnametimer op het dashboard te tikken of door op ‘Stop opnemen ‘in het opnamescherm te tikken. Het opnamescherm kan worden geopend door op de lijn van de opgenomen route op de kaart te tikken en door het ‘Opnemen’ tabblad in het routescherm te selecteren.

Er verschijnt een pop-up waarin u wordt gevraagd de opname te stoppen, zoals in het onderstaande voorbeeld:

Stop routeopname Topo GPS

De route opname beëindigen.

Als u op ‘Stop’ drukt, wordt de opname beëindigd en wordt er een scherm weergegeven waarin u de opgenomen route kunt opslaan.

Opname pauzeren

Als u op ‘Pauze’ drukt in de pop-up die verschijnt bij het beëindigen van een routeopname, wordt de opname gepauzeerd.

De opnametimer op het dashboard wordt tijdens een pauze ingesteld op ‘–:–’. De opname afstandsmeter toont de opgenomen afstand zoals u hieronder kunt zien:

Routeopname pauzeren Topo GPS

De opname van een route is gepauzeerd, wat te zien is van de opnametimer en opnameafstandsmeter.

Opname herstarten

Om een gepauzeerde opname te herstarten, tikt u op de opnametimer of op de knop ‘Herstart opnemen’ in het opnamescherm. De volgende pop-up verschijnt dan:

Herstart opgenomen route Topo GPS

De opname van een route herstarten.

Als u op ‘Herstart’ drukt, wordt de opname voortgezet. Als u op ‘Stop’ drukt, wordt de opname van een route voltooid en krijgt u de mogelijkheid om de opgenomen route op te slaan.

Opname opslaan

Als u de opname van een route hebt gestopt, verschijnt er een scherm waarin u de opgenomen route kunt opslaan. Hieronder wordt een voorbeeld weergegeven:

Opgeslagen route Topo GPS

Een opgenomen route opslaan.

In dit scherm kunt u achtereenvolgens de titel, de auteur en een omschrijving invoeren.

Op basis van het begin- en eindpunt van de route wordt een automatische suggestie gedaan voor de routetitel. Deze suggestie verschijnt in het titelveld als u zelf geen titel invoert. Als u geen titel invoert, wordt de suggestie gebruikt bij het opslaan van de route.

Om ervoor te zorgen dat de automatische titelsuggestie goed functioneert, moet de optie ‘Adressen - Automatisch zoeken’ zijn ingeschakeld in de instellingen.

Als u op ‘>’ aan de rechterkant van de titel drukt, kunt u een URL toevoegen.

Als u op ‘>’ aan de rechterkant van de auteur drukt, kunt u contactgegevens en copyright- en licentiegegevens toevoegen. Als u een route opslaat, worden ook de auteurs- en auteursrechtelijke gegevens opgeslagen voor toekomstig gebruik. Als u een nieuwe route vastlegt of plant, worden dezelfde auteurs- en auteursrechtelijke gegevens al ingevuld. Daarom hoeft u deze gegevens niet opnieuw in te voeren bij het opslaan van de volgende opgenomen route.

U kunt het type route wijzigen door op het veld routetype te drukken. Als u de route opslaat, wordt het huidige type route gebruikt als suggestie voor de volgende opgeslagen route. Als u bijvoorbeeld alleen fietsroutes opneemt, hoeft u dus maar één keer het type route in te stellen.

Waypoints die momenteel op de kaart worden weergegeven, kunnen aan de route worden toegevoegd via de instelling ‘Waypoints bijvoegen’. Als u op deze instelling tikt, kunt u deze wijzigen. U kunt kiezen tussen alle waypoints die op de kaart staan, waypoints in de buurt van de route en geen waypoints. Als u kiest voor waypoints in de buurt van de route, kunt u de maximale afstand van de waypoints tot de route bepalen. Wees voorzichtig met het instellen van deze instelling op ‘Alle waypoints’. Dit kan leiden tot het toevoegen van waypoints die ver weg zijn en dus niet relevant zijn voor een route.

Als u klaar bent kunt u rechtsboven op ‘Bewaar’ drukken om de opgenomen route op te slaan. Als u de route niet wilt opslaan, kun u linksboven op ‘Annuleren’ drukken.

De route wordt opgeslagen in de map die momenteel geopend is in het tabblad Routes routesscherm.

Nadat u de opgenomen route hebt opgeslagen, verschijnt er een pop-up waarin juwordt gevraagd of u uw route wilt delen met Topo GPS of met een andere app (tik hiervoor op ‘Meer). Als u de opgenomen route niet wilt delen, kunt u op ‘Annuleren’ tikken.

Als u kiest voor Topo GPS kunt u uw route delen met andere Topo GPS-gebruikers, zodat ze uw opgenomen route kunnen importeren.

Het is ook mogelijk om de opgenomen route later te delen.

Het scherm dat verschijnt is het routedetailsscherm. U kunt de opgenomen route op de kaart laden door op de knop ‘Toon op kaart’ rechtsboven in dit scherm te tikken.

U kunt de opgenomen route ook op een later tijdstip op de kaart laden.