Routeprofielen

Wanneer hoogteinformatie beschikbaar is, kunt u een hoogteprofiel vinden door naar beneden te scrollen in het routedetailsscherm. Als er tijdsinformatie beschikbaar is, kunt u ook een snelheids- en een afstandsprofiel vinden in het routedetailsscherm. Wanneer u een route opneemt, kunt u op de routelijn van de opgenomen route tikken om het opnamescherm te openen. Daar vind u ook een hoogte- en snelheidsprofiel. Bij het plannen van een route kun je op het label ‘hoogtemeters’ tikken om het hoogteprofiel van de geplande route te bekijken.

Routeprofielen in het scherm met routedetails Topo GPS

Een voorbeeld van hoogte-, snelheid- en afstandsprofielen in het routedetailsscherm.

Als de route een opgenomen route is, is de hoogte is de hoogte van het apparaat ten opzichte van de gemiddelde zeespiegel. Als de route een geplande route is de hoogte is de hoogte van de grond ten opzichte van de gemiddelde zeespiegel en is meestal afgeleid van een digitaal hoogtemodel.

U kunt op een profiel tikken in het routedetailsscherm om het profielscherm te openen.

Hieronder bespreken we alleen het hoogteprofiel, de andere profielen tonen andere informatie, maar hun profielschermen werken op dezelfde manier.

Een voorbeeld van het hoogteprofielscherm wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding:

Hoogteprofiel Topo GPS

Hoogteprofiel van een route in meer detail

Het hoogteprofielscherm bevat een grafiek en informatie. De grafiek bevat een aanwijzer die u kunt slepen om een waarde uit het profiel af te lezen. Door twee vingers op het profiel te leggen en ze van elkaar af te bewegen, kun je inzoomen op het profiel om meer details te zien. Als u bent ingezoomd, kunt u het profiel ook met één vinger verplaatsen. Om uit te zoomen, legt u twee vingers op het profiel en beweegt u ze naar elkaar toe.

Onderaan kunt u kiezen tussen de tabbladen ‘Details’ en ‘Kaart’. In het voorbeeld hierboven is het tabblad ‘Details’ geopend. Dit geeft gedetailleerde informatie over het hoogteprofiel, zoals ‘Hoogtemeters’, ‘Gemiddelde stijging’ en ‘Dalingsmeters’.

Als u het tabblad ‘Kaart’ selecteert, wordt een kaart van de route getoond in combinatie met het hoogteprofiel, zoals u kunt zien in het onderstaande voorbeeld:

Hoogteprofiel Topo GPS

Hoogteprofiel van een route met de kaart van een route

De positie van de aanwijzer in de grafiek wordt weergegeven met een groen punt op de kaart. Als u het groene punt langs de route sleept, wordt ook de aanwijzer in het hoogteprofiel verplaatst. Op deze manier vindt u gemakkelijk interessante punten in het hoogteprofiel op de kaart.

Als u op ‘Meer’ tikt, kunt u de horizontale as wijzigen. U kunt kiezen tussen ‘Afstand’, ‘Duur’ en ‘Tijd’. Hieronder wordt een voorbeeld weergegeven met de tijd op de horizontale as:

Hoogteprofiel Topo GPS

Hoogteprofiel van een route als functie van de tijd.

Als u bovenaan op het exporteericoon tikt, kunt u het hoogteprofiel exporteren en delen in PDF-formaat.