Profiler för väg

När höjdinformation finns tillgänglig kan du hitta en höjd- eller höjdprofil genom att rulla nedåt på ruttinformationsskärmen. När tidsinformation finns tillgänglig kan du också hitta en hastighets- och avståndsprofil på ruttinformationsskärmen. När du spelar in en rutt kan du trycka på rutten för den inspelade rutten för att öppna inspelningsskärmen. Där hittar du också en höjd och en hastighetsprofil. När du planerar en rutt kan du trycka på etiketten ”Total uppstigning” för att se höjdprofilen för den planerade rutten.

Route profiler i ruttinformation skärmen Topo GPS

Ett exempel på profiler för höjd, hastighet och avstånd i ruttinformationsskärmen.

Både en höjd- och höjdprofil är höjdprofiler. Höjd är anordningens höjd med avseende på medelhavsnivån. Höjd är markens höjd i förhållande till medelhavsnivån och härleds oftast från en digital höjdmodell. Om någon går på marken är höjden ungefär lika med höjden. Men om någon flyger, höjd och höjd är annorlunda.

Du kan trycka på en profil på skärmen för ruttinformation för att öppna profilskärmen.

Nedan diskar vi bara höjdprofilen, de andra profilerna visar annan information, men deras profilskärmar fungerar på samma sätt.

Ett exempel på höjdprofilskärmen visas i figuren nedan:

Höjdprofil Topo GPS

Höjdprofil för en rutt mer detaljerat

Skärmen för höjdprofil innehåller ett diagram och information. Diagrammet innehåller en pekare som du kan dra runt för att avläsa ett värde från profilen. Genom att sätta två fingrar på profilen och flytta dem bort från varandra kan du zooma in i profilen för att se mer information. Om du är inzoomad kan du också flytta profilen med ett finger. För att zooma ut, sätt två fingrar på profilen och flytta dem mot varandra.

I botten kan du välja mellan flikarna ”Detaljer” och ”Karta.I exemplet ovan öppnas fliken ”Detaljer”. Detta ger detaljerad information om höjdprofilen, t.ex. ”Total uppstigning”, ”genomsnittlig stigningsgrad” och ”Total nedstigning”.

Om du väljer fliken ”Karta” visas en karta över rutten i kombination med höjdprofilen, som du kan se i exemplet nedan:

Höjdprofil Topo GPS

Höjdprofil för en rutt med kartan över en rutt

Positionen för pekaren i diagrammet visas med en grön punkt på kartan. Om du drar den gröna punkten längs rutten flyttas också pekaren i höjdprofilen. På så sätt kan du enkelt hitta intressanta punkter i höjdprofilen på kartan.

Om du trycker på ”Mer” kan du ändra den horisontella axeln. Du kan välja mellan ”Avstånd”, ”Varaktighet” och ”Tid”. Ett exempel med att visa tiden på den horisontella axeln visas nedan:

Höjdprofil Topo GPS

Höjdprofil för en rutt som en funktion av tiden.

Om du trycker på exportikonen högst upp kan du exportera och dela höjdprofilen i PDF-format.