Exportera rutter

Om du vill exportera en enda rutt öppnar du ruttinformationsskärmen och trycker på exportikonen i det nedre verktygsfältet.

Om du vill exportera flera rutter öppnar du ruttskärmen och väljer fliken ”Routes”. Öppna sedan ruttmarkeringsskärmen genom att trycka på Mer > Välj. Välj önskade rutter och mappar och tryck på exportikonen i det nedre verktygsfältet.

Efter att ha tryckt på exportikonen visas exportpopup-fönstret i båda fallen, ett exempel visas nedan:

Exportera popup Topo GPS

Popup-fönstret för export.

I exportpopup-fönstret kan du välja vilken typ av data som ska exporteras när du trycker på exportknappen längst ned i popup-fönstret. Den typ av exporterade data kan vara vilken kombination som helst av följande:

  • Geodata: Om du inkluderar ’Geodata’ exporteras en datafil som innehåller rutten (vägarna). Filformatet visas i undertexten till geodataobjektet. I exemplet ovan är det gpx. Om du trycker på inställningarna kan du ändra dataformatet. Filformat som stöds för export av vägar är gpx, gpx.zip, kml, kmz, geojson, geojson.zip.

  • Bilder: Om du inkluderar ’Bilder’ exporteras också bilderna på rutterna. Denna artikel är inte tillgänglig om de inte är några bilder.

  • Karta: Om du inkluderar ”Karta” exporteras en karta över rutterna. Bildpunktsstorleken på kartan visas i undertexten. Du kan ändra pixelstorleken i exportinställningarna.

När du har valt vilken typ av data som ska exporteras kan du trycka på ”Exportera” längst ned i exportpopup-fönstret för att exportera rutten (flöten). Då visas ett vanligt iOS-popup-fönster där du kan välja en app att skicka exporterade data till. Till exempel iMessage för att skicka rutten/rutterna till en vän eller appen för filer för att spara rutterna i molnet.

Exportera inställningar

I exportpopup-fönstret kan du också ändra exportinställningarna genom att trycka på knappen ”Inställningar” längst upp till höger i exportpopup-fönstret. Då visas följande skärm:

Skärmen Topo GPS

Skärmen för ruttexport.

Det första avsnittet på skärmen för exportinställningar handlar om geodata. Här kan du ställa in dataformatet för de waypoint (er) som ska exporteras. Genom att trycka på ”Route data format” kan du välja mellan gpx, kml och geojson. Du kan bestämma om du vill komprimera data. Om du aktiverar komprimering komprimeras den exporterade geodatafilen. Filstorleken blir mycket mindre än utan komprimering, därför rekommenderar vi att du aktiverar komprimering.

De återstående avsnitten handlar om kartan (bilden) som kan exporteras. Du kan ställa in önskad pixelbredd och höjd med skjutreglagen. Även för att generera en karta måste kartplattor ibland laddas ner. Du kan bestämma om du vill tillåta mobilnedladdning av kartpaneler.

Exportera alla rutter

Om du vill exportera alla rutter som är lagrade på din enhet öppnar du ruttskärmen och väljer fliken ”Rutter”. Kontrollera att filtret inte är aktivt (filterknappen har en blå kant). Gå till rotruttmappen, så att ”Alla vägar” visas under sökfältet. Kontrollera att sökfältet är tomt. Öppna sedan ruttmarkeringsskärmen genom att trycka på Mer > Välj. Tryck på ”All” längst upp till vänster för att välja alla rutter och mappar. Tryck sedan på exportikonen i det nedre verktygsfältet för att öppna popup-fönstret för export. Välj vilken typ av data som ska exporteras i popup-fönstret för export och tryck på ”Exportera”.