Redigera rutter

Om du vill redigera en rutt öppnar du först skärmen för ruttinformation. Tryck sedan på knappen ”Redigera” i det nedre verktygsfältet. Ett popup-fönster visas som du kan se i exemplet nedan:

Redigera popup-ruttinformation Topo GPS

Redigera alternativ popup-ruttinformation skärm.

I redigeringsfönstret kan du välja mellan följande alternativ:

  • Redigera text. Om du trycker på det här alternativet visas en skärm där du kan redigera titeln, författarinformationen och beskrivningen.

  • Redigera rutttyp. Om du trycker på det här alternativet visas en skärm där du kan ändra rutttypen.

  • Redigera spår. Om du trycker på det här alternativet laddas rutten i ruttplaneraren, som låter dig ändra ruttspåret.

  • Redigera waypoints. Om du trycker på det här alternativet visas waypoints som hör till rutten på en waypoint-skärm. Du kan ändra och ta bort waypoints precis som du gör med vanliga waypoints.

  • Redigera inställningar. Om du trycker på det här alternativet kan du ändra inställningarna för en rutt. Du kan bestämma om du vill aktivera visning av waypoints för en rutt. Dessutom kan du aktivera ”Omvänd riktning”, som vänder riktningen på en rutt.

Redigera ruttspår

Om du vill ändra spåret för en rutt öppnar du ruttinformationsskärmen och trycker på ”Redigera > Redigera spår”. Alternativt kan du öppna ruttplaneraren och trycka på ”Mer > Lägg till rutt”. Tryck på en rutt i listan med rutter och välj ”Gå med i planeraren”.

Rutten laddas i ruttplaneraren, vilket kan visas i exemplet ovan.

Redigera ruttspår Topo GPS

Redigera ruttspåret i ruttplaneraren.

Precis som när du planerar en rutt manuellt kan du lägga till, flytta, infoga och ta bort flödespunkter för att ändra rutten. Om du är klar med att redigera ruttspåret kan du trycka på ”Spara” för att spara resultatet. Den ändrade rutten kommer att sparas en ny rutt, den befintliga vägen kommer inte att ändras. Alternativt kan du ta bort den ursprungliga vägen senare.

Nedan kommer vi att ge följande exempel:

Utöka en rutt

Om du vill förlänga en rutt laddar du först rutten i ruttplaneraren enligt beskrivningen ovan. Tryck sedan på den sista ruttpunkten så att den blir markerad och grön. Du kan nu lägga till en ruttpunkt genom att trycka länge på kartan. En blå ruttpunkt visas. Så länge du håller fingret på kartan kan du dra den blå ruttpunkten till önskad plats. Om du släpper fingret dras en rutt från den gröna rutten till den tillagda rutten. Den tillagda ruttpunkten kommer att väljas och färgas grönt. Ett exempel på att förlänga rutten i figuren ovan visas nedan

Utöka vägen Topo GPS

Rutten förlängs till den tillagda vägpunkten.

Du kan nu spara den utökade rutten genom att trycka på ”Spara” i ruttplanerarens fönster. En sparad rutt lagras alltid som en ny rutt.

Förkorta en rutt

För att förkorta en rutt, ladda först rutten i ruttplaneraren enligt beskrivningen ovan. Som ett exempel vill vi förkorta följande rutt:

Redigera ruttspår Topo GPS

En rutt som behöver förkortas.

Vi vill starta rutten i Baylham Stone. Tryck länge på rutten för att infoga en ruttpunkt på rutten. När du flyttar fingret kommer rutten att röra sig på rutten. Flytta ruttpunkten till Baylham Stone och släpp fingret.

Förkorta rutten Topo GPS

Den gröna sträckpunkten infogas i rutten.

Därefter måste du trycka länge på den första ruttpunkten, dra den till botten eller toppen av skärmen och släpp fingret. Den första rutten tas bort och sträckan förkortas från den infogade rutten till den sista rutten. Detta illustreras i figuren nedan:

Förkorta rutten Topo GPS

Den första vägpunkten har tagits bort och rutten förkortas.

Du kan nu spara den förkortade rutten genom att trycka på ”Spara” längst upp till höger.

Byta ut en del av en rutt

Om du vill ersätta en del av en rutt laddar du först rutten i ruttplaneraren enligt beskrivningen ovan.

Som ett exempel kommer vi nu att ändra ”Gower Hike” så att den mellersta delen av rutten går över ”Gower Way-vägen”. Inledningsvis rutten ser ut som följer:

Byta spår Topo GPS

Den norra delen av rutten ska ersättas.

Om du vill ersätta en del av en rutt har du infoga två ruttpunkter, en vid den punkt som rutten behöver avvika, och en vid den punkt avvikelsen återgår till den ursprungliga rutten. Du kan infoga en ruttpunkt genom att trycka länge på rutten. En blå ruttpunkt visas som du kan flytta längs rutten till önskad plats.

Eftersom vi vill ändra rutten, så att den mellersta delen löper över ”Gower sätt” har vi infogat två ruttpunkter på Gower vägen, som ni kan se nedan:

Byta väg Topo GPS

Två ruttpunkter har infogats.

Rutten mellan den orange och den gröna sträckpunkten måste ändras. Vi måste nu sätta in en tredje vägpunkt mellan den orange och den gröna rutten genom att trycka länge på sträckan. Resultatet visas nedan:

Byta väg Topo GPS

Den gröna sträckpunkten infogas i rutten.

Genom att trycka länge på den gröna ruttpunkten kan du dra längst ned eller överst på skärmen för att ta bort den. Rutten mellan föregående och nästa punkt kommer att beräknas om så att den körs över ”Gower sätt” som visas nedan:

Förkorta rutten Topo GPS

Den norra delen av rutten ”Gower Hike” ersätts.

Du kan nu spara den förkortade rutten genom att trycka på ”Spara” i ruttplanerarens fönster.

Slå samman rutter

Om du vill slå samman vägar öppnar du först ruttplaneraren. Lägg till en rutt i planeraren genom att trycka på ”Mer > Lägg till rutt”. Tryck på önskad rutt och välj ”Gå med i planeraren”. Upprepa föregående steg för att lägga till fler vägar i planeraren.

Om du trycker på ”Spara” i ruttplanerarens fönster kommer den sparade rutten att vara kombinationen av alla tillagda rutter.