Lastning vägar

För att ladda en rutt på kartan måste du först öppna ruttskärmen genom att trycka på ruttknappen på instrumentpanelen. Välj sedan fliken ”Rutter” längst ner för att visa de lokalt sparade rutterna.

Ett exempel på ruttskärmen som visas visas nedan:

Rutter skärm Topo GPS

Ett exempel på fliken ”Routes” i ruttskärmen.

En lista över rutter visas på ruttskärmen. I exemplet ovan finns tre: Lake District Walk, Midhurst Fields och Gower Hike.

Direkt nedanför ruttens titlar kan du se rutttypen och längden på rutten. Om rutten registreras visas även tiden. Det visas också hur långt bort rutten är från din aktuella plats.

För att ladda en rutt på kartan måste du trycka på titeln på den önskade rutten.

Som ett exempel kommer vi nu att ladda rutten ”Gower Hike”. Resultatet visas i figuren nedan.

Ladda rutt Topo GPS

Rutten ”Gower Hike” har laddats på kartan.

Kartan flyttas och zoomar automatiskt så att hela rutten syns på kartan. Den blå linjen indikerar rutten. De vita pilarna på den blå linjen anger ruttens riktning. De cirkulära avståndsmarkörerna på rutten anger avståndet på sträckan.

13,5 km längst upp till höger på instrumentpanelen anger summan av längderna på alla rutter som för närvarande är laddade på kartan. För detta används symbolen ”rte”.

Om du vill se rutten mer detaljerat kan du zooma in på kartan.

Du kan ändra färg, bredd och genomskinlighet för ruttlinjen i inställningarna.

Om du öppnar ruttskärmen igen kan du se att rutten ”Gower Hike” har fått en grå bakgrundsfärg, som i exemplet nedan:

Ruttbelastning Topo GPS

På ruttskärmen kan man se att rutten ”Gower Hike” är laddad på kartan.

En grå bakgrundsfärg på ruttskärmen indikerar att rutten är laddad på kartan.

Det är också möjligt att ladda flera rutter på kartan. Detta kan vara användbart om du vill kombinera eller jämföra olika rutter. Om du trycker på en annan rutt i ruttskärmen läggs den till på kartan, precis som den första laddade rutten. Färgen på rutten kommer att skilja sig från den första rutten.

Det är också möjligt att ladda flera vägar samtidigt. För detta aktivera markeringsskärmen på fliken rutter, välj önskade rutter och tryck på kartikonen i det nedre verktygsfältet.

I nästa avsnitt förklaras hur man tar bort en rutt från kartan.