Information om rutt

Genom att trycka på informationsknappen (i) till höger om en rutttitel på fliken ”Rutter” på ruttskärmen visas ruttinformation.

Om du har :ref:`laddat en rutt på kartan <sec-routes-load>`kan du också öppna skärmen för ruttinformation genom att trycka på ruttkurvan.

Skärmen för ruttinformation för rutten ’Carnedd Llewelyn’ visas nedan:

Ruttinformation Topo GPS

Skärmen för ruttinformation på rutten ’Carnedd Llewelyn’.

Om du trycker på kartikonen med snedstrecket längst upp till höger tas rutten bort från kartan. Om rutten inte är laddad på kartan visas istället en kartikon. Om du trycker på kartikonen laddas rutten på kartan och du återgår till kartan.

Överst på ruttinformationsskärmen visas en karta med rutten.

Därefter kan du se titeln, rutttypen, avståndet, tiden (om rutten är inspelad) och författare. Om du trycker på det här objektet kan du visa ytterligare information om en rutt.

En beskrivning och bilder visas om de är närvarande. Om du trycker på ett foto visas det i helskärmsläge och du kan bläddra bland bilderna som i ett bildspel.

Därefter visas en höjd/höjdprofil, en hastighet och en avståndsprofil. Du kan trycka på dessa profiler för att visa profilen mer detaljerat och se ytterligare information om höjd och hastighet.

Om du bläddrar längre ner till avsnittet ”Plattor på aktuell karta”, laddar du ner kartplattorna för en rutt.

Längst ner på ruttskärmen hittar du ett verktygsfält med följande knappar:

  • *’ ’’ -knappar*< ’and’ >: Med dessa knappar kan du bläddra bakåt och framåt genom ruttdetaljerna för en samling rutter.

  • Knapp för papperskorgen: Om du trycker på den här knappen kan du ta bort rutten som för närvarande visas från enheten.

  • Exportera knapp: Om du trycker på den här knappen kan du exportera rutten.

  • Knappen Redigera: Om du trycker på den här knappen visas ett redigeringsfönster med flera alternativ för att redigera rutten.