Ladda ner kartpaneler för en rutt

Du kan ladda ner kartplattorna för en rutt genom att rulla ner på ruttinformationsskärmen till avsnittet ”Plattor på aktuell karta”. Ett exempel visas nedan:

Ladda ner kartplattor av en rutt Topo GPS

De procentuella kartplattorna som är tillgängliga offline anger procentandelen kartpaneler som är relevanta för rutten som lagras på din enhet. Denna procentsats gäller endast kartan som för närvarande är synlig på kartskärmen. Om procentsatsen är 100% betyder det att alla kartplattor som behövs för att visa rutten på kartan är tillgängliga offline.

Tryck på knappen ”Ladda ner” för att börja ladda ner kartpanelerna. Det rekommenderas att ladda ner alla kartpaneler på en WiFi-anslutning innan du går utomhus för att följa rutten. I så fall kan du vara säker på att den del av kartan som är relevant för rutten är tillgänglig på alla zoomnivåer, även om du inte är ansluten till internet.

På nedladdningsknappen visas en uppskattning av storleken på nedladdningen och den mängd lagringsutrymme som krävs.

Om du har tryckt på nedladdningsknappen anger knappen hur mycket brickor som återstår att ladda ner. Du kan avbryta nedladdningen genom att trycka på ”Stoppa nedladdning”. Om alla kartpaneler som är relevanta för rutten har laddats ner kommer knappen att läsa ”Nedladdad fullständigt” som du kan se nedan:

Ruttinformation Topo GPS

Alla kartpaneler som är relevanta för rutten har gjorts offline tillgängliga.