Waypoints

En waypoint är en plats som kan läggas till på kartan. Ikonen och titeln på waypoint visas på kartan. Möjlig ytterligare information som foton och en beskrivning kan visas genom att trycka på waypoint. Waypoints kan laddas på kartan och kan importeras till och exporteras till olika format.

På waypoints skärmen (Meny > Waypoints) kan du göra alla möjliga saker med waypoints.