Skapa waypoints

Det finns flera sätt att skapa waypoints i Topo GPS.

  • Tryck länge på kartan och dra ikonen till önskad plats.

  • Ange en adress i adresssökningsfliken via Meny > Sök.

  • Ange en koordinat på koordinatfliken via Meny > Sök.

  • Skanna en koordinat med koordinatskannern via Meny > Sök.

  • Importera en geodatafil som innehåller waypoints via Meny > Waypoints > Mer > Importera fil.

  • Spara den aktuella platsen som en waypoint genom att trycka på positionsmarkören och sedan ”Spara” eller ”Skapa waypoint”.

  • Ta ett foto via Meny > Kamera.

  • Lägga till waypoints via waypoint-skärmen > Mer > +.

I det här avsnittet kommer vi att förklara hur man skapar en waypoint direkt på kartan.

Skapa waypoints på kartan

Om du trycker med ett finger långt på kartan visas en ikon. Ett exempel visas i figuren nedan:

Waypoint tryck länge på kartan Topo GPS

Genom att trycka länge på kartan visas en ikon.

Så länge du håller fingret på kartan kan du dra ikonen till önskad plats. Om du släpper fingret visas skärmen för att skapa waypoint. På skärmen för att skapa waypoint kan du ställa in egenskaperna för waypoint.

Waypoint skapande skärm från kartan Topo GPS

Waypoint skapande skärm där du kan ställa in egenskaper och spara waypoint.

På skärmen för att skapa waypoint kan du valfritt ge waypoint en titel, ställa in ikonen och ange en beskrivning.

Som exempel anger vi ”Mål A” som en titel. Om du trycker på ”Spara” sparas waypoint på din enhet och laddas på kartan med titeln som visas i bilden nedan.

Waypoint läggs till i kartan Topo GPS

Vägpunkten ”Mål A” har lagts till på kartan.

Waypoint som skapas från kartan sparas på din enhet och visas därmed på waypoint-skärmen.

Om du av misstag tryckte länge på huvudkartan så att en ikon visas kan du dra ikonen längst upp eller ned på kartskärmen. Den tas sedan bort och skärmen för att skapa waypoint kommer inte att dyka upp. Om du trycker på ”Avbryt” på skärmen för att skapa waypoint skapas inte waypoint.

Om du har angett en beskrivning på skärmen för att skapa waypoint kan du visa den på waypoint-informationsskärmen. Waypoint Details skärmen öppnas genom att trycka på en waypoint som är laddad på kartan.

Automatiska titelförslag

Om du är ansluten till internet och har aktiverat ”Adresser - Sök automatiskt” i :ref:`inställningarna <sec-settings-addresses>`visas ett automatiskt förslag på waypoint-titeln. Den här titeln har en ljusgrå färg och kommer att användas om ingen titel har skrivits in. I exemplet med figur 2 är förslaget ”Southwood Farm Lane”. Om du vill ha en waypoint utan titel, skriv in ett enda blanksteg i titelfältet.

Om du anger ett nummer som en titel, till exempel ’001’, nästa gång du skapar en waypoint manuellt från kartan, kommer den föreslagna titeln att vara ’002’, etc. Detta fungerar även med tecken, om du anger ett ’A’, kommer nästa föreslagna rubrik att vara ’B’ etc. Eller om du har angett ’Node_001’, nästa föreslagna titel kommer att vara ”Node_002”. Om du inte gillar den föreslagna titeln kan du bara skriva in din önskade titel, och nästa föreslagna titel kommer att härledas från den senaste inmatningen.

Ställa in ikonen för en skapad waypoint

På skärmen för att skapa waypoint kan du ställa in ikonen för den som ska skapas waypoint. I exemplet ovan är ikonen inställd på standardikonen, vilket i detta fall är en röd cirkel. Om du trycker på ikonen under titelfältet öppnas waypoint-ikonskärmen som visas i bilden nedan:

Waypoint ikoner skärm Topo GPS

En skärm som visar alla tillgängliga waypoint-ikoner på en enhet.

Ikontypen som för närvarande är aktiv har en grå bakgrundsfärg. För närvarande visar skärmen för waypoint-ikoner bara standardikonen. Om du vill skapa en ny ikon trycker du på +-knappen längst upp till höger. En ny skärm öppnas där du kan skapa en ikon.

Waypoint ikon skapa skärm Topo GPS

En skärm där du kan skapa en ny ikon.

På den nya ikonskärmen kan du justera ikonens egenskaper. Till exempel kan vi skapa en orange roterad rektangelikon med en G-inskription som i exemplet nedan:

Ny waypoint ikon skapa Topo GPS

En ny ikon är på väg att skapas.

Om du trycker på ”Spara” skapas den nya waypoint-ikonen och du kommer tillbaka till waypoint-ikonerna.

Waypoint ikoner skärm Topo GPS

Waypoint ikoner skärm med den nyskapade ikonen ”Vandringsmöl”.

Om du trycker på den nyskapade vandringsmålet kommer den att användas som ikon på skärmen för att skapa waypoint.

Waypoint ikoner skärm Topo GPS

Ikonen för vandringsmål är nu ikonen för att skapas waypoint.

Ikonen på waypoint-skärmen är nu inställd på den nyskapade ikonen ”Vandringsmail”. Om du sedan trycker på ”Spara” kommer du tillbaka till kartan och waypoint med ikonen för vandringsmål visas på kartan.

Waypoint ikoner skärm Topo GPS

Waypoint med ikonen för vandringsmål visas på kartan.

Om du nu skapar en ny ikon genom att trycka länge på kartan kommer ikonen för den senast skapade waypoint att användas. Så i exemplet kommer du att dra en ”Vandringsmått” -ikon längs kartan. Om du släpper fingret öppnas skärmen för att skapa waypoint, igen med ikonen för vandringsmål som den initialt inställda ikonen.

Waypoint skapande skärm Topo GPS

Nyskapade waypoints har initialt samma ikon som ikonen för den senast skapade waypoint.

Planera en väg till en skapad waypoint

Om du vill planera en rutt från din aktuella plats till en punkt på kartan kan du trycka länge på kartan för att skapa en ikon på kartan och dra den till önskad plats. Då öppnas skärmen för att skapa waypoint. Längst ner på skärmen för att skapa waypoint ser du en ”Planera” -knapp med en karta bredvid den. Kartan visar den nyskapade waypoint i förhållande till din aktuella plats. Under knappen ”Planera” kan du se det aktuella transportläget. I exemplet ovan är detta ”Fotgängare”. Om du trycker på ”Fotgängare” kan du ändra transportläget, till exempel ändra det till ”Cykel”. Om du trycker på ”Planera” planeras en rutt omedelbart från din plats till den nyskapade punkten och du kommer tillbaka till kartan enligt nedan.

Planera rutt till waypoint Topo GPS

En rutt planerades från den aktuella platsen till en nyskapad punkt på kartan.

Den planerade rutten och waypoint sparas inte automatiskt. För att spara den planerade rutten trycker du på rutten för att öppna ruttplaneraren och trycker sedan på ”Spara” längst upp till höger för att spara den planerade rutten. När rutten har sparats visas den på ruttskärmen.