Exportera waypoints

Om du vill exportera en enda waypoint öppnar du waypoint-informationsskärmen och trycker på exportikonen i det nedre verktygsfältet.

Om du vill exportera flera waypoints öppnar du waypoint-skärmen (Meny > Waypoints). Öppna sedan waypoint-markeringsskärmen genom att trycka på Mer > Välj. Välj önskade waypoints och mappar och tryck på exportikonen i det nedre verktygsfältet.

Efter att ha tryckt på exportikonen visas exportpopup-fönstret i båda fallen, ett exempel visas nedan:

Exportera popup Topo GPS

Popup-fönstret för export.

I exportpopup-fönstret kan du välja vilken typ av data som ska exporteras när du trycker på exportknappen längst ned i popup-fönstret. Den typ av exporterade data kan vara vilken kombination som helst av följande:

  • Geodata: Om du inkluderar ’Geodata’ exporteras en datafil som innehåller waypoint (er). Filformatet visas i undertexten till geodataobjektet. I exemplet ovan är det gpx.zip. Om du trycker på inställningarna kan du ändra dataformatet. Filformat som stöds för export av waypoints är gpx, gpx.zip, kml, kmz, geojson, geojson.zip, csv och csv.zip.

  • Bilder: Om du inkluderar ’Bilder’ exporteras även foton från waypoint (er). Denna artikel är inte tillgänglig om de inte är några bilder.

  • Karta: Om du inkluderar ’Karta’ exporteras en karta över waypoint (er). Bildpunktsstorleken på kartan visas i undertexten. Du kan ändra pixelstorleken i exportinställningarna.

När du har valt vilken typ av data som ska exporteras kan du trycka på ”Exportera” längst ned i exportpopup-fönstret för att exportera waypoint (s). Då visas ett vanligt iOS-popup-fönster där du kan välja en app att skicka exporterade data till. Till exempel iMessage för att skicka waypoint till en vän, eller filappen för att spara waypoint i molnet.

Exportera inställningar

I exportpopup-fönstret kan du också ändra exportinställningarna genom att trycka på knappen ”Inställningar” längst upp till höger i exportpopup-fönstret. Då visas följande skärm:

Waypoint exportinställningar skärm Topo GPS

Skärmen för exportinställningar för waypoint.

Det första avsnittet på skärmen för exportinställningar handlar om geodata. Här kan du ställa in dataformatet för de waypoint (er) som ska exporteras. Genom att trycka på ’Waypoint-dataformat’ kan du välja mellan gpx, kml, csv och geojson. Du kan bestämma om du vill komprimera data. Om du aktiverar komprimering komprimeras den exporterade geodatafilen. Filstorleken blir mycket mindre än utan komprimering.

Om du exporterar till csv eller geojson kan du också välja det rumsliga referenssystem (koordinatsystem) som ska användas i exporterade data. Om du till exempel vill generera en csv från waypoints med koordinater i OS National Grid systemet, kan du ställa in det rumsliga referenssystemet till OSNG som i exemplet nedan:

Exportera popup Topo GPS

Skärmen för exportinställningar för waypoint.

De återstående avsnitten handlar om kartan (bilden) som kan exporteras. Du kan ställa in önskad pixelbredd och höjd med skjutreglagen. Även för att generera en karta måste kartplattor ibland laddas ner. Du kan bestämma om du vill tillåta mobilnedladdning av kartpaneler.

Exportera alla waypoints

Om du vill exportera alla waypoints som är lagrade på din enhet öppnar du waypoint-skärmen (Meny > Waypoints). Kontrollera att filtret inte är aktivt (filterknappen har en blå kant). Gå till root waypoint-mappen, så att ’Alla waypoints ’visas under sökfältet. Kontrollera att sökfältet är tomt. Öppna sedan waypoint-markeringsskärmen genom att trycka på Mer > Välj. Tryck på ”All” längst upp till vänster för att välja alla waypoints och mappar. Tryck sedan på exportikonen i det nedre verktygsfältet för att öppna popup-fönstret för export. Välj vilken typ av data som ska exporteras i popup-fönstret för export och tryck på ”Exportera”.