Ta bort waypoints

För att ta bort en waypoint från din enhet måste du först öppna skärmen för waypoint-information.

Du kan göra detta genom att trycka på informationsknappen till höger om en waypoint-titel på waypoint-skärmen eller genom att trycka på en waypoint som är laddad på kartan.

Ett exempel på skärmen för waypoint Details visas nedan:

Waypoints avlägsna Topo GPS

Waypoint Details skärm för waypoint ’Stonehenge’.

Du kan ta bort waypoint genom att trycka på papperskorgen längst ned på skärmen för waypoint-information. Ett popup-fönster visas där du måste bekräfta borttagningen som visas nedan:

Waypoints avlägsna Topo GPS

Avlägsnande av waypoint ’Stonehenge’.

Om du trycker på ”Ta bort” kommer waypoint att tas bort från din enhet.

Om du har aktiverat iCloud-synkronisering av waypoints kommer waypoint också att tas bort från iCloud och från alla enheter som är synkroniserade med samma iCloud-konto.

Det är också möjligt att ta bort flera waypoints från waypoint-skärmen. Tryck på ”Mer > Välj” och välj de waypoints som måste tas bort. Tryck sedan på papperskorgen längst ner på skärmen och bekräfta borttagningen.

Om du bara vill ta bort en waypoint från kartan (och inte från enheten) måste du trycka på ”Ta bort från kartan” i waypoint-informationsskärmen.