Redigera waypoints

För att redigera en waypoint måste du trycka på knappen ”Redigera” längst ned på waypoint-informationsskärmen. Om du trycker på den här knappen visas ett redigeringsfönster på samma sätt som i bilden nedan:

Redigera Waypoints Topo GPS

Ett popup-fönster med fem möjligheter att ändra en waypoint.

Popup-fönstret visar fem möjligheter att ändra waypoint.

Redigera rubrik och beskrivning

Genom att trycka på ” Redigera text” i redigeringsfönstret kan du ändra rubriken och beskrivningen av waypoint. Ett exempel visas nedan:

Redigera Waypoints Topo GPS

Ändring av beskrivningen av waypoint ’Stonehenge’.

För att spara ändringarna måste du trycka på ”Spara” längst upp till höger på skärmen. Du går tillbaka till skärmen för waypoints detaljer som du kan se nedan:

Redigera Waypoints Topo GPS

Beskrivningen av waypoint ”Stonehenge” har ändrats.

Redigera foton

Genom att trycka på knappen ”Redigera bilder” i redigeringsfönstret kan du lägga till foton i waypoint och ta bort foton från waypoint. Om du trycker på den här knappen visas följande skärm.

Tomma bilder skärm Topo GPS

Bilderna skärmen om waypoint inte har foton.

I det nedre verktygsfältet på bildskärmen hittar du tre knappar:

  • Kartknapp: Om du trycker på den här knappen kan du importera foton från bildbiblioteket till waypoint.

  • Kameraknapp: Om du trycker på den här knappen öppnas kameran. Om du tar ett foto kommer det att läggas till waypoint. Du kan också använda Meny > Kamera för detta, sedan skapas en waypoint automatiskt på din aktuella plats och det tagna fotot läggs till i det.

  • Pappersknapp: Om du trycker på den här knappen kan du ta bort fotot som för närvarande visas från en waypoint.

Om du har gjort ändringar i fotona på en waypoint måste du trycka på ”Klar” längst upp till höger för att spara ändringarna. Om du trycker på ”Avbryt” ändras inte bilderna.

Som exempel lägger vi nu till ett foto av ”Stonehenge” från vårt bildbibliotek genom att trycka på kartikonen. Ett exempel på skärmen som visas visas nedan:

Välja foto från fotobibliotek Topo GPS

Fotobiblioteket

(Begagnade foto av Stonehenge CC-BY 2.0: garethwiscombe)

I bildbiblioteket kan du välja ett foto. Genom att trycka på fotot kommer det att importeras och läggas till på bildskärmen som du kan se nedan.

Bilder skärm med foto Topo GPS

Ett foto av Stonehenge läggs till på bildskärmen.

Om du vill kan du lägga till fler bilder från biblioteket eller använda kameran. De tillagda bilderna kopieras alltid till Topo GPS. Så att ta bort fotot efteråt från ditt bildbibliotek tar inte bort fotot i Topo GPS. Upplösningen på det tillagda fotot kan ställas in via ”Meny > Inställningar > Kamera > Fotostorlek”. Större bildstorlekar kräver mer diskutrymme.

Om du vill bekräfta ändringarna i fotona måste du trycka på ”Klar” längst upp till höger på bildskärmen. Ändringarna sparas sedan och fotot läggs till i waypoint.

Du kan visa de tillagda fotona på waypoint-informationsskärmen som visas i bilden nedan:

Redigera Waypoints Topo GPS

Ett foto av Stonehenge kan ses i waypoint-informationsskärmen.

Om du trycker på ett foto på waypoint-informationsskärmen öppnas fotoskärmen med en större version av det knackade fotot.

Redigera Waypoints Topo GPS

Fotoskärmen med ett foto av Stonehenge.

Du kan zooma in på det visade fotot genom att göra en zoomgest med två fingrar. Du kan dela fotot genom att trycka på ikonen ”Exportera” längst upp till höger. Om du trycker på ”Redigera” längst upp till höger kan du ändra fotona på waypoint. Om waypoints har flera bilder kan du bläddra igenom de tillgängliga bilderna genom att dra det aktuella fotot åt vänster eller åt höger.

Redigera koordinater

Genom att trycka på ”Redigera koordinater” i redigeringsfönstret visas samma skärm när du anger koordinater. Ett exempel på redigering av koordinaterna för waypoint ”Stonehenge” visas nedan:

Redigera koordinater för waypoints Topo GPS

Redigera koordinaterna för waypoint Stonehenge.

Om du trycker på ”Spara” längst upp till höger förskjuts waypoint till de angivna koordinaterna.

Flytta på kartan

Genom att trycka på Flytta på kart i redigeringsfönstret kan du flytta platsen för waypoint manuellt på en karta.

I exemplet med waypoint ”Stonehenge” visas följande skärm.

Flytta waypoint på kartan Topo GPS

Skärmen där du kan flytta en waypoint.

Om du trycker länge på waypoint kan du dra den till en ny plats, vilket visas i bilden nedan:

Flytta waypoint på kartan Topo GPS

Waypoint Stonehenge har flyttats tillfälligt.

För att spara den nya platsen för waypoint måste du trycka på ”Spara” längst upp till höger på skärmen. Annars trycker du på ”Avbryta”.

Ändra ikon

Om du trycker på ”Ändra ikon” i redigeringsfönstret visas waypoint-ikonerna.

Waypoint ikoner skärm Topo GPS

Skärmen för waypoint-ikoner

Skärmen för waypoint-ikoner innehåller en lista med tillgängliga ikoner. Ikonen för waypoint som för närvarande är aktiv har en grå bakgrund. Om du trycker på en ikonrad ändras waypoint-ikonen och du kommer tillbaka till waypoint-informationsskärmen. Du kan skapa en ny ikon genom att trycka på + i waypoint ikon-skärmen.