Importera waypoints

Det är möjligt att importera waypoints i Topo GPS i följande filformat: gpx, kml/kmz, csv och geojson. Filer av dessa typer kan också importeras om de är komprimerade i en zip-fil.

För att importera waypoints kan du försöka trycka på en filikon. Oftast visas en appväljare. Du måste sedan välja ”Öppna med Topo GPS” eller ”Kopiera till Topo GPS” och filen kommer att importeras i Topo GPS.

Alternativt kan du öppna waypoint-skärmen i Topo GPS (Meny > Waypoints) och trycka på Mer > Importera fil. Då öppnas appen för filer. Här kan du välja ett molnlagringsutrymme, som iCloud, Dropbox, OneDrive eller Google Drive. Sedan kan du bläddra igenom dina filer och välja de filer du vill importera.

Om waypoints importerades framgångsrikt kommer du tillbaka till huvudkartskärmen och kartan zoomas till de importerade waypoints. På waypoint-skärmen (Meny > Waypoints) kan alla importerade waypoints hittas i en nyskapad mapp.

Hur man importerar en geodatafil från iMessage förklaras i ett separat avsnitt.