Söka efter waypoints

På waypoint-skärmen (Meny > Waypoints) kan du söka efter waypoints genom att ange nyckelord i sökfältet. Dessutom kan du sortera waypoints på olika sätt.

Söka efter waypoints med nyckelord

Om du skriver in ett nyckelord i sökfältet högst upp på waypoint-skärmen visas bara waypoints som har nyckelordet i titel, beskrivning, gata, stad, provins, tvåtecken iso-landskod eller postnummer. Sök är skiftlägeskänsligt Om du söker i en mapp visas även alla sökresultat i underordnade mappar. Om ett filter används begränsar sökningen sig till de filtrerade waypoints.

Waypoint-sökning Topo GPS

Söka på ’sten’

Sortera waypoints

Under mappen/filterfältet nedanför sökfältet visas den aktuella sorteringsmetoden i mitten. Om du trycker på sorteringsknappen kan du ändra den aktuella sorteringsmetoden mellan:

 • Anpassningsbar ordning: Waypoints sorteras i anpassningsbar ordning. Om du inte ändrade ordern manuellt, är de senaste tillagda waypoints överst.

 • Närmast på toppen: Waypoints sorteras efter deras avstånd till din aktuella plats, närmast är överst.

 • Nyaste på toppen: Waypoints sorteras efter deras skapningstid, den nyaste är överst.

 • Äldsta på toppen: Waypoints sorteras efter deras skapningstid, den äldsta är överst.

 • Senast uppdaterad ovanpå: waypoints sorteras efter den tidpunkt då de senast ändrades, waypoint som ändrades senast är överst.

 • Minst nyligen uppdaterad ovanpå: waypoints sorteras efter den tidpunkt då de senast ändrades, waypoint som ändrades den längsta gången är överst.

 • Alfabetiskt: Waypoints sorteras i alfabetisk ordning.

Waypoint sortering Topo GPS

Sortera waypoints på avstånd till aktuell plats.

Filtrera waypoints

Det är också möjligt att filtrera waypoints på plats och på ikonslag. För att aktivera ett filter trycker du på filterknappen på waypoint-skärmen (precis nedanför sökfältet till höger). Om filtret är aktiverat har filterknappen en blå bakgrund, som i bilden nedan. Om filtret är inaktiverat är endast filterknappens kant blå, som i figuren ovan.

Waypoint aktiverat filter Topo GPS

Ett filter är aktiverat.

I bilden ovan ser du ett exempel på ett aktiverat filter. Under sökfältet till vänster ser du en beskrivning av filtret som för närvarande är aktivt. Här filtreras waypoints på plats, endast waypoints inom 100 km från den aktuella platsen visas. Om du trycker på filterbeskrivningen kan du ändra det aktuella filtret. För att inaktivera filtret, tryck på filterknappen.

Filtrering på plats

Om du vill filtrera waypoints på plats trycker du på filterknappen för att aktivera filtret. Tryck sedan på filterbeskrivningen för att ändra det aktuella filtret. Följande skärm visas där du kan ändra det aktuella filtret:

Waypoint-filter modifiera Topo GPS

Ändra ett filter.

I avsnittet ”Waypoint location” kan du ändra egenskaperna för platsfiltret. Skjutreglaget kan flyttas för att bestämma det maximala avståndet för visade waypoints till en viss punkt. Under skjutreglaget visas punkten. I exemplet ovan är detta den aktuella platsen. Om du trycker på den kan du ändra den aktuella punkten till:

 • Överallt: Det finns ingen filtrering på plats.

 • Aktuell plats: Endast waypoints inom ett visst avstånd från den aktuella platsen visas.

 • Synlig del av kartan: Endast waypoints som ligger inom gränserna för den del av huvudkartan som för närvarande är synlig visas på waypoint-skärmen.

 • Egen plats: Om du anger en anpassad plats eller koordinat visas endast waypoint inom ett visst avstånd från den angivna platsen.

Filtrera på ikon

Om du vill filtrera waypoints på plats trycker du på filterknappen för att aktivera filtret. Tryck sedan på filterbeskrivningen för att ändra det aktuella filtret. Aktivera sedan filtrering på ikonen längst ned på filterredigeringsskärmen:

Waypoint-sökning Topo GPS

Filtrering på ikonen är aktiverad.

I figuren ovan är filtrering på ikonen aktiverad. Ikonen är inställd på standardikonen, vilket innebär att filtret bara visar waypoints som har standardikonen. Om du vill ändra detta till en viss ikon trycker du på ikonen på filterredigeringsskärmen. Då öppnas waypoint-ikonskärmen, från vilken du kan välja en annan ikon. I exemplet nedan har vi valt för ikonerna ”Ancient Monumentet”.

Waypoint-sökning Topo GPS

Inställning av filtret till ”Ancient monument-ikonen”.

När du använder en filtrering på ikonen visas endast waypoints med en specifik ikon på waypoint-skärmen, som i bilden nedan. Där ser du bara waypoints med ikonen ”Ancient Monumentet”. För att indikera att ett ikonfilter är aktivt visas ikonen som filtreras under sökfältet till vänster om filterbeskrivningen.

Waypoint-sökning Topo GPS

Filtrerar på ”Forntida monumenter”.