Information om Waypoint

Waypoint Details skärmen visas genom att trycka på ikonen för en waypoint som är laddad på kartan. Du kan också öppna den här skärmen genom att trycka på informationsknappen (i) till höger om en titel på waypoint-skärmen.

Waypoint Details skärmen för waypoint ’Stonehenge’ visas nedan:

Waypoints detaljer Topo GPS

Waypoint Details skärm för waypoint ’Stonehenge’.

Längst upp till höger på skärmen Waypoint-detaljer hittar du en kartikon med snedstreck. Om du trycker på den här knappen tas waypoint bort från huvudkartan. Om waypoint inte läses in på kartan visas en mappikon utan ett snedstreck. Om du trycker på den ikonen laddas waypoint på kartan och du återgår till huvudkartan.

Skärmen med information om waypoint innehåller information om waypoint, till exempel titel och koordinater. Om tillgängligt kan du också hitta en beskrivning, bilder, ett telefonnummer och/eller en webbadress här.

Koordinaterna visas i olika format. Du kan ställa in de visade koordinattyperna via ”Meny > Mer > Inställningar > Visade koordinattyper”. I exemplet ovan visas endast WGS decimal och OSNG.

Den fysiska adressen för en waypoint visas också på informationsskärmen. Om adressen till en waypoint fortfarande är okänd, kommer Topo GPS att slå upp den här adressen i en databas med Apple. För detta måste du aktivera alternativet Adresser - hitta automatiskt i inställningarna . Du måste också vara ansluten till internet.

Längst ner på waypoint-informationsskärmen visas en liten karta med visar waypoint i förhållande till din aktuella plats. Observera att den här kartan inte visas om du har inaktiverat platsåtkomst för Topo GPS. På vänster sida av kartan finns en planknapp. Om du trycker på planknappen planeras en rutt från din aktuella plats till waypoint med transportläget som visas under planknappen. Om du trycker på knappen för transportläge under planknappen kan du ändra transportläget.

Med knappen längst upp till höger på waypoint-informationsskärmen kan du ladda en waypoint på kartan eller ta bort den från kartan.

Längst ner på waypoint-informationsskärmen hittar du ett verktygsfält med följande knappar:

  • ’<’ och ’>’ -knappen: Gör att du kan bläddra igenom listan över waypoints eller genom waypoints som är laddade på kartan.

  • Knapp för papperskorgen: Om du trycker på den här knappen visas ett popup-fönster som frågar dig om du vill ta bort waypoint från din enhet.

  • Exportknapp: Om du trycker på den här knappen visas exportpopup-fönstret som låter dig exportera waypoint.

  • ’Redigera ’: Låter dig redigera waypoint.