Waypoints zoeken

In het waypointsscherm (Menu > Waypoints) kunt u waypoints zoeken door trefwoorden in te voeren in de zoekbalk en door filters toe te passen. Verder kunt u de waypoints op verschillende manieren sorteren.

Waypoints zoeken met trefwoorden

Als u een trefwoord invoert in de zoekbalk boven aan het waypointsscherm, worden alleen waypoints weergegeven met het trefwoord in de titel, beschrijving, straat, stad, provincie, iso landcode of postcode. Zoeken is hoofdlettergevoelig. Als u in een map zoekt, worden ook alle zoekresultaten in onderliggende mappen weergegeven. Als er een filter wordt toegepast, beperkt de zoekopdracht zich tot de gefilterde waypoints.

Waypoint zoeken Topo GPS

Zoeken op ‘Stone’

Waypoints sorteren

Onder de map/filterbalk onder de zoekbalk wordt de huidige sorteermethode in het midden weergegeven. Als u op de sorteerknop tikt, kunt uw de huidige sorteermethode wijzigen tussen:

 • Aanpasbare volgorde: De waypoints worden in aanpasbare volgorde gesorteerd. Als u de volgorde niet handmatig hebt gewijzigd, staan de meest recente toegevoegde waypoints bovenaan.

 • Het dichtst bovenaan: De waypoints worden gesorteerd op basis van hun afstand tot uw huidige locatie, de dichtstbijzijnde is bovenaan.

 • Nieuwste bovenaan: De waypoints worden gesorteerd op basis van hun aanmaaktijd, de nieuwste staat bovenaan.

 • Oudste bovenaan: De waypoints worden gesorteerd op basis van hun aanmaaktijd, de oudste staat bovenaan.

 • Laatst bijgewerkt bovenaan: De waypoints zijn gesorteerd op het moment waarop ze voor het laatst zijn gewijzigd, het waypoint dat het laatst is gewijzigd, staat bovenaan.

 • Minst recent bijgewerkt bovenaan: De waypoints worden gesorteerd op basis van het tijdstip waarop ze voor het laatst zijn gewijzigd, het waypoint dat het langst geleden werd gewijzigd, staat bovenaan.

 • Alfabetisch: De waypoints worden in alfabetische volgorde gesorteerd.

Waypoint sortering Topo GPS

Waypoints sorteren op afstand tot de huidige locatie.

Waypoints filteren

Het is ook mogelijk om waypoints te filteren op locatie en op icoontype. Om een filter in te schakelen, tikt u op de filterknop in het waypointsscherm (net onder de zoekbalk aan de rechterkant). Als het filter is ingeschakeld, heeft de filterknop een blauwe achtergrond, zoals in de onderstaande afbeelding. Als het filter is uitgeschakeld, is alleen de rand van de filterknop blauw, zoals in de bovenstaande afbeelding.

Waypoint ingeschakeld filter Topo GPS

Er is een filter ingeschakeld.

In de afbeelding hierboven ziet u een voorbeeld van een ingeschakeld filter. Onder de zoekbalk aan de linkerkant zie je een beschrijving van het huidige actieve filter. Hier worden de waypoints op locatie gefilterd, alleen waypoints binnen 100 km van de huidige locatie worden getoond. Als u op de filterbeschrijving tikt, kunt u het huidige filter wijzigen. Als u het filter wilt uitschakelen, tikt u op de filterknop.

Filteren op locatie

Om de waypoints op locatie te filteren, tikt u op de filterknop om het filter in te schakelen. Tik vervolgens op de filterbeschrijving om het huidige filter te wijzigen. Het volgende scherm wordt getoond waarin u het huidige filter kunt wijzigen:

Waypoint-filter wijzigen Topo GPS

Een filter aanpassen.

In de sectie ‘Waypoint locatie’ kunt u de instellingen van het locatiefilter wijzigen. De schuifregelaar kan worden verplaatst om de maximale afstand van de weergegeven waypoints tot een bepaald punt te bepalen. Onder de schuifregelaar wordt het punt weergegeven. In het bovenstaande voorbeeld is dit de huidige locatie. Als u erop tikt, kunt u het huidige punt wijzigen in:

 • Overal: Er wordt niet op locatie gefilterd.

 • Huidige locatie: Alleen waypoints binnen een bepaalde afstand van de huidige locatie worden weergegeven.

 • Zichtbaar deel van de kaart: Alleen waypoints die zich binnen de grenzen van het momenteel zichtbare deel van de hoofdkaart bevinden, worden weergegeven in het waypointsscherm.

 • Aangepaste locatie: Als u een aangepaste locatie of coördinaten invoert, worden alleen waypoints binnen een bepaalde afstand van de ingevoerde locatie weergegeven.

Filteren op icoon

Om de waypoints op locatie te filteren, tikt u op de filterknop om het filter in te schakelen. Tik vervolgens op de filterbeschrijving om het huidige filter te wijzigen. Schakel vervolgens onder in het filterbewerkingsscherm filteren op icoon in:

Waypoint zoeken Topo GPS

Filteren op icoon is ingeschakeld.

In de bovenstaande afbeelding is filteren op icoon ingeschakeld. Het icoon is ingesteld op het standaardicoon, wat betekent dat dit filter alleen waypoints toont die het standaardicoon hebben. Als u dit wilt wijzigen naar een specifiek icoon, tikt u op het icoon in het filterbewerkingsscherm. Vervolgens wordt het scherm met waypointiconen geopend, waaruit u een ander icoon kunt selecteren. In onderstaand voorbeeld hebben we gekozen voor het icoon ‘Oud monument’.

Waypoint zoeken Topo GPS

Het filter instellen op het ‘Oude monument’ icoon.

Wanneer u een filter op het icoon toepast, worden alleen waypoints met een specifiek icoon weergegeven in het waypointsscherm, zoals in de onderstaande afbeelding. Daar ziet u alleen waypoints met het icoon ‘Oud monument’. Om aan te geven dat een iconenfilter actief is, wordt het icoon waarop gefilterd wordt weergegeven onder de zoekbalk links van de filterbeschrijving.

Waypoint zoeken Topo GPS

Filteren op ‘Oude monumenten’.