Waypoints ordenen

U kunt uw waypoints overzichtelijk houden door mappen te maken en waypoints naar mappen te verplaatsen. Het is ook mogelijk om de volgorde van de waypoints in het waypointsscherm te wijzigen. Daarnaast kunt u waypoints geordend houden door ze specifieke iconen toe te wijzen en op iconen te filteren.

Een map maken

Als u een map wilt maken, opent u eerst het waypointsscherm (Menu > Waypoints). Druk vervolgens op Meer (rechtsboven) > Nieuwe map. Het mapaanmaakscherm wordt geopend, hieronder ziet u een voorbeeld:

Nieuwe waypoint map Topo GPS

Het mapaanmaakscherm

Om een map te maken, moet u een naam invoeren. Optioneel kunt u de locatie kiezen in de mappenstructuur waar de nieuwe map moet worden toegevoegd. Dit is altijd in eerste instantie ingesteld op de huidige geopende map in het waypointsscherm. Als u op locatie drukt en een map selecteert, kunt u de locatie wijzigen in een andere map. Wanneer u een naam hebt ingevoerd, moet u op ‘Opslaan’ drukken om een nieuwe map te maken. U keert terug naar het waypointsscherm en de nieuw gemaakte map wordt weergegeven in de lijst.

Als voorbeeld voeren we ’Hunebedden’ in en drukken we op ‘Opslaan’ om een map ‘Mooie ‘plekken te maken. Het waypointsscherm ziet er nu als volgt uit:

Nieuwe waypoint map Topo GPS

Er is een map ‘Hunebedden’ gemaakt.

De map ‘Hunebedden’ wordt in het waypointsscherm weergegeven met een mapicoon.

Waypoints verplaatsen naar map

Als u waypoints naar een map wilt verplaatsen, moet u het selectiescherm openen door op Meer > Selecteren te drukken of lang op een item in het waypointsscherm te drukken. Selecteer de te verplaatsen waypoints en druk op het mapicoon in de onderste werkbalk. Vervolgens wordt het scherm ‘Onderdelen naar map verplaatsen’ getoond, hieronder wordt een voorbeeld getoond:

Verplaats waypoints scherm Topo GPS

Scherm waarin onderdelen naar een map kunnen worden verplaatst.

In het scherm ‘Verplaatsen onderdelen naar map’ wordt de mappenstructuur weergegeven. Als u op een map tikt, worden de geselecteerde items naar die map verplaatst en gaat u terug naar het waypointsscherm.

Als voorbeeld verplaatsen we nu de waypoints ‘Hunebed’ D27 en ‘Hunebed D43’ naar de map ‘Hunebedden’. Na het verplaatsen van de twee waypoints zoals boven aangegeven, ziet het waypointsscherm er als volgt uit:

Waypointsscherm Topo GPS

Het waypointsscherm na het verplaatsen van twee waypoints naar de map ‘Hunebedden’.

In het waypointsscherm zijn de waypoints ‘Hunebed D27’ en ‘Hunebed ‘D43 verdwenen. Ze zijn nu te vinden in de map ‘Hunebedden’.

Een map openen

Als u een map wilt openen, tikt u gewoon op het maponderdeel in het waypointsscherm. Als voorbeeld openen we nu de map ‘Hunebedden’. Het waypointsscherm ziet er dan als volgt uit:

Een geopende map Topo GPS

De inhoud van de map ‘Hunebedden’.

De waypoints ‘Hunebed D27’ en ‘Hunebed D43’ zijn nu te vinden in de map ‘Hunebedden’.

Onder de zoekbalk ziet u de huidige locatie in de mappenstructuur. Als u op ‘Alle waypoints’ drukt, gaat u terug naar de hoofdmap.

Inhoud van de map laden

Als u alle waypoints in een map en de bijbehorende mappen wilt laden, drukt u lang op een maponderdeel in het waypointsscherm (Menu > Waypoints) om de selectiemodus te openen en de map te selecteren. Druk vervolgens op het kaarticoon in de onderste werkbalk om de inhoud van de map op de kaart te laden.

U kunt ook op de infoknop naast een map in het waypoints scherm tikken (Menu > Waypoints). Druk vervolgens op ‘Toon op kaart’ rechtsboven om alle waypoints op de kaart te laden. U keert terug naar het hoofdkaartscherm en de kaart wordt ingezoomd op de inhoud van de map.

Inhoud van de map van de kaart verwijderen

Als u de waypoints in een map en de bijbehorende mappen van de kaart wilt verwijderen, drukt u lang op een mapitem in het waypointsscherm (Menu > Waypoints) om de selectiemodus te openen en de map te selecteren. Tik vervolgens in de onderste werkbalk op de knop ‘Meer’ en tik vervolgens op ‘Haal van kaart’.

U kunt ook eerst op de infoknop naast een map in het waypointsscherm (Menu > Waypoints) tikken om het scherm met mapdetails te openen. Druk vervolgens rechtsboven op ‘Verwijder van kaart’ om alle waypoints van de kaart te verwijderen. Als ‘Toon op kaart’ wordt weergegeven, tik je er eerst op om alle waypoints te laden en ga je terug naar het waypointsscherm om het scherm met mapdetails te openen. Druk vervolgens rechtsboven op ‘Haal van kaart’.

Naam van mappen wijzigen

Als u de naam van een map wilt wijzigen, opent u eerst het waypointsscherm (Menu > Waypoints) en tikt u op de infoknop naast een mapitem om het scherm met mapdetails te openen. Tik vervolgens op ‘Bewerken’ in de onderste werkbalk, wijzig de naam en druk op ‘Opslaan’.

De volgorde van waypoints wijzigen

Net onder de mappen/filterbalk in het waypointsscherm wordt de huidige sorteermethode weergegeven. Als u op de sorteermethode tikt, kunt u deze wijzigen. Als het is ingesteld op ‘Aanpasbare volgorde’ kunt u de volgorde van de waypoints bepalen.

Als u de volgorde van de waypoints in de map ‘Hunebedden’ wilt wijzigen, opent u die map gewoon. Druk vervolgens op Meer > Selecteren om naar de selectiemodus te gaan. Het scherm waypoints ziet er dan als volgt uit:

Een geopende map Topo GPS

De map ‘Hunebedden’ in de selectiemodus.

Aan de rechterkant van elk item wordt een handvat met drie staven weergegeven. Sleep zo’n handvat naar de gewenste positie en laat uw vinger los. Het waypoint wordt dan in de lijst verplaatst naar de gewenste locatie. In onderstaand voorbeeld hebben we ‘Hunebed D27’ naar beneden verplaatst.

Een geopende map Topo GPS

De inhoud van de map ‘Hunebedden’ na het verplaatsen van het waypoint ‘Hunebed D27’.