Waypoints aanpassen

Om een waypoint aan te passen, moet u op de knop ‘Wijzig’ onder aan het waypointdetailsscherm drukken. Als u op deze knop drukt, verschijnt er een pop-up zoals in de onderstaande afbeelding:

Waypoints bewerken Topo GPS

Een pop-up met vijf mogelijkheden om een waypoint aan te passen.

De pop-up toont vijf mogelijkheden om het waypoint aan te passen.

Titel en omschrijving bewerken

Door op ‘Wijzig titel’ te drukken in de Wijzig pop-up kunt u de titel en de omschrijving van het waypoint wijzigen. Hieronder ziet u een voorbeeld:

Waypoints bewerken Topo GPS

De omschrijving van het waypoint ‘Hunebed D27’ wijzigen.

Om de wijzigingen op te slaan moet u rechtsboven in het scherm op ‘Opslaan’ drukken. U keert terug naar het waypointdetailsscherm zoals u hieronder kunt zien:

Waypoints bewerken Topo GPS

De omschrijving van het waypoint ‘Hunebed D27’ is aangepast.

Foto’s bewerken

Door op de knop ‘Wijzig Foto’s’ te drukken in de wijzig pop-up kunt u foto’s toevoegen aan het waypoint en foto’s van het waypoint verwijderen. Als u op deze knop drukt, verschijnt het volgende scherm.

Leeg fotoscherm Topo GPS

Het fotoscherm als het waypoint geen foto’s heeft.

In de onderste werkbalk van het fotoscherm vindt u drie knoppen:

  • Mapknop: Als u op deze knop drukt, kunt u foto’s uit uw fotobibliotheek importeren naar het waypoint.

  • Cameraknop: Als u op deze knop drukt, wordt de camera geopend. Als u een foto maakt, wordt deze toegevoegd aan het waypoint. U kunt hiervoor ook Menu > Camera gebruiken, dan wordt er automatisch een waypoint aangemaakt op uw huidige locatie en wordt de genomen foto eraan toegevoegd.

  • Prullenbakknop: Als u op deze knop drukt, kunt u de momenteel weergegeven foto van een waypoint verwijderen.

Als u wijzigingen hebt aangebracht in de foto’s van een waypoint moet u rechtsboven op ‘Gereed’ drukken om de wijzigingen op te slaan. Als u op ‘Annuleren’ drukt, worden de foto’s niet gewijzigd.

Als voorbeeld voegen we nu een foto van ‘Hunebed D27’ uit onze fotobibliotheek toe door op het kaartpictogram te drukken. Hieronder wordt een voorbeeld weergegeven van het scherm dat verschijnt:

Foto kiezen uit fotobibliotheek Topo GPS

De fotobibliotheek

(Gebruikte foto van Hunebed D27 CC-BY-SA 4.0: Richard Broekhuijzen)

In de fotobibliotheek kunt u een foto kiezen. Door op de foto te drukken, wordt deze geïmporteerd en toegevoegd aan het fotoscherm, zoals u hieronder kunt zien.

Fotoscherm met foto Topo GPS

Er wordt een foto van Hunebed D27 toegevoegd aan het fotoscherm.

Als u wilt, kunt u meer foto’s toevoegen uit de bibliotheek of via de camera. De toegevoegde foto’s worden altijd gekopieerd naar Topo GPS. Dus als u de foto achteraf uit uw fotobibliotheek verwijdert, wordt de foto in Topo GPS niet verwijderd. De resolutie van de toegevoegde foto kan worden ingesteld via ‘Menu > Instellingen > Camera > Fotogrootte’. Grotere fotoformaten vereisen meer schijfruimte.

Als u de wijzigingen aan de foto’s wilt bevestigen, drukt u op ‘Gereed’ rechtsboven in het fotoscherm. De wijzigingen worden dan opgeslagen en de foto wordt toegevoegd aan het waypoint.

U kunt de toegevoegde foto’s bekijken in het waypointdetailsscherm, zoals wordt geïllustreerd in de onderstaande afbeelding:

Waypoints bewerken Topo GPS

Een foto van Hunebed D27 kan worden bekeken in het waypointdetailsscherm.

Als u op een foto tikt in het waypointdetailsscherm, wordt het fotoscherm geopend met een grotere versie van de desbetreffende foto.

Waypoints bewerken Topo GPS

Het fotoscherm met een foto van Hunebed D27.

U kunt inzoomen op de weergegeven foto door met twee vingers een zoomgebaar te maken. Het delen van de foto is mogelijk door rechtsboven op het exporteericoon te drukken. Als u rechtsboven op ‘Wijzig’ drukt, kunt u de foto’s van het waypoint aanpassen. Als het waypoint meerdere foto’s bevat, kunt u door de beschikbare foto’s bladeren door de huidige foto naar links of naar rechts te schuiven.

Coördinaten wijzigen

Door op ‘Wijzig coördinaten’ te drukken in de wijzig pop-up verschijnt hetzelfde scherm bij het invoeren van coördinaten. Hieronder ziet u een voorbeeld van het wijzig coördinaten scherm van het waypoint ‘Stonehenge’:

Coördinaten van waypoint bewerken Topo GPS

De coördinaten van het waypoint Hunebed D27 bewerken.

Als u rechtsboven op ‘Opslaan’ drukt, wordt het waypoint verplaatst naar de ingevoerde coördinaten.

Verplaats op de kaart

Door op Verplaats op kaart te drukken in de wijzig pop-up kunt u de locatie van het waypoint handmatig op een kaart verplaatsen.

In het voorbeeld van het waypoint ‘Stonehenge’ verschijnt het volgende scherm.

Waypoint op kaart verplaatsen Topo GPS

Het scherm waarin u een waypoint kunt verplaatsen.

Als u lang op het waypoint drukt, kunt u het naar een nieuwe locatie slepen, zoals in de onderstaande afbeelding wordt geïllustreerd:

Waypoint op kaart verplaatsen Topo GPS

Het waypoint Hunebed D27 is tijdelijk verplaatst.

Om de nieuwe locatie van het waypoint op te slaan, moet u rechtsboven in het scherm op ‘Opslaan’ drukken. Druk anders op ‘Annuleren’.

Verander icoon

Als u in de wijzig pop-up op ‘Verander icoon’ drukt, verschijnt het scherm waypointiconenscherm.

Waypointiconen scherm Topo GPS

Het scherm met waypointiconen

Het waypointiconenscherm bevat een lijst met beschikbare iconen. Het huidige actieve icoon van het waypoint heeft een grijze achtergrond. Als u op een icoon tikt, wordt het waypointicoon gewijzigd en keert u terug naar het waypointdetailsscherm. U kunt een nieuw pictogram maken door op + te drukken in het waypointiconenscherm.