Waypoints maken

Er zijn verschillende manieren om waypoints te maken in Topo GPS.

  • Druk lang op de kaart en sleep het icoon naar de gewenste locatie.

  • Het invoeren van een adres in het tabblad Adres via Menu > Zoeken.

  • Het invoeren van coördinaten in het tabblad Coördinaten via Menu > Zoeken.

  • Coördinaten scannen met de coördinatenscanner via Menu > Zoeken > Camera.

  • Importeren van een geodatabestand dat waypoints bevat via Menu > Waypoints > Meer > Importeer bestand.

  • De huidige locatie opslaan als een waypoint door op de positiemarker te tikken en vervolgens op ‘Bewaar’ of ‘Maak waypoint’ te drukken.

  • Een foto maken via Menu > Camera.

  • Waypoints toevoegen via het waypointsscherm > Meer > +.

In deze sectie leggen we uit hoe u direct op de kaart een waypoint kunt maken.

Waypoints maken op de kaart

Als u met één vinger lang op de kaart drukt, verschijnt er een icoon. Een voorbeeld is te zien in onderstaande afbeelding:

Waypoint druk lang op kaart Topo GPS

Door lang op de kaart te drukken verschijnt er een icoon.

Zolang u uw vinger op de kaart houdt, kunt u het icoon naar de gewenste locatie slepen. Als u uw vinger loslaat, verschijnt het waypointaanmaakscherm. In het waypointaanmaakscherm kunt u de eigenschappen van het waypoint invoeren.

Waypointaanmaakscherm vanaf kaart Topo GPS

Waypointaanmaakscherm waarin u de eigenschappen kunt instellen en het waypoint kunt opslaan.

In het waypointaanmaakscherm kunt u optioneel het waypoint een titel geven, het icoon instellen en een omschrijving invoeren.

Als voorbeeld voeren we ‘Doel A’ in als titel. Als u op ‘Opslaan’ drukt, wordt het waypoint op uw apparaat opgeslagen en op de kaart geladen met de titel zoals in de onderstaande afbeelding wordt geïllustreerd.

Waypoint toegevoegd aan kaart Topo GPS

Het waypoint ‘Doel A’ is toegevoegd aan de kaart.

Het waypoint dat op de kaart wordt gemaakt, wordt opgeslagen op uw apparaat en verschijnt daarom in het waypointsscherm.

Als u per ongeluk lang op de hoofdkaart hebt gedrukt zodat er een icoon verschijnt, kunt u het icoon naar de boven- of onderkant van het kaartscherm slepen. Het wordt dan verwijderd en waypointaanmaakscherm verschijnt niet. Ook als uw op ‘Annuleren’ drukt in het waypointaanmaakscherm, wordt het waypoint niet aangemaakt.

Als u een omschrijving hebt ingevoerd in het waypointaanmaakscherm, kunt u deze bekijken in het waypointdetailsscherm. Het waypointdetailsscherm wordt geopend door op een waypoint dat op de kaart is geladen te tikken.

Suggesties voor automatische titels

Als u verbonden bent met internet en u hebt ‘Addressen - Automatisch zoeken ‘ingeschakeld in de instellingen, verschijnt er een automatische suggestie voor de waypoint titel. Deze titel heeft een lichtgrijze kleur en wordt gebruikt als er geen titel is ingevoerd. In het voorbeeld van de figuur hierboven is de suggestie ‘Southwood Farm Lane’. Als u een waypoint zonder titel wilt hebben, voer dan één spatie in het titelveld in.

Als u een getal invoert als titel, bijvoorbeeld ‘001’, de volgende keer dat u handmatig een waypoint maakt vanaf de kaart, zal de voorgestelde titel ‘002’ zijn, enz. Dit werkt ook met tekens, als u een ‘A’ invoert, is de volgende voorgestelde titel ‘B’, enz. Of als u ‘Node_001’ hebt ingevoerd, de volgende voorgestelde titel wordt ‘Node_002’. Als je de voorgestelde titel niet leuk vindt, kun je gewoon de gewenste titel invoeren en wordt de volgende voorgestelde titel afgeleid van de laatste invoer.

Het icoon van een waypoint instellen

In het waypointaanmaakscherm kunt u het icoon instellen van het te maken waypoint. In het bovenstaande voorbeeld is het icoon ingesteld op het standaardicoon, wat in dit geval een rode cirkel is. Als u op het icoonitem onder het titelveld drukt, wordt het waypointiconenscherm geopend zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding:

Waypointiconenscherm Topo GPS

Een scherm dat alle beschikbare waypointiconen op een apparaat toont.

Het huidige type icoon heeft een grijze achtergrondkleur. Momenteel toont het waypointiconenscherm alleen het standaardicoon. Als u een nieuw icoon wilt maken, drukt u op de knop + rechtsboven. Er wordt een nieuw scherm geopend waarin u een icoon kunt maken.

Waypointicoonaanmaakscherm Topo GPS

Een scherm waarin u een nieuw icoon kunt maken.

In het icoonaanmaakscherm kunt u de eigenschappen van het icoon aanpassen. U kunt bijvoorbeeld een oranje ruit icoon maken met een G-inscriptie zoals in het onderstaande voorbeeld:

Nieuwe waypoint icoon aanmaak Topo GPS

Een nieuw icoon staat op het punt aangemaakt te worden.

Als u op ‘Opslaan’ drukt, wordt het nieuwe waypointicoon aangemaakt en keert u terug naar het waypointiconenscherm.

Waypointiconenscherm Topo GPS

Waypointiconenscherm met het nieuw gemaakte icoon ‘Wandeldoel’.

Als je op het nieuw gemaakte ‘Wandeldoel’ icoon drukt, wordt het gebruikt als icoon in het waypointaanmaakscherm.

Waypointiconenscherm Topo GPS

Het ‘Wandeldoel’ icoon is nu het icoon voor het te aan te maken waypoint.

Het icoon in het waypointaanmaakscherm is nu ingesteld op het nieuw gemaakte ‘Wandeldoel’ icoon. Als u vervolgens op ‘Opslaan’ drukt, gaat u terug naar de kaart en wordt het waypoint met het wandeldoelicoon op de kaart getoond.

Waypointiconenscherm Topo GPS

Het waypoint met het icoon ‘Wandeldoel’ wordt op de kaart weergegeven.

Als u nu een nieuw waypoint maakt door lang op de kaart te drukken, wordt het icoon van het laatst gemaakte waypoint gebruikt. Dus in het voorbeeld sleept u een icoon ‘Wandeldoel’ over de kaart. Als u uw vinger loslaat, wordt het waypointaanmaakscherm geopend. Het ‘wandeldoel’ icoon is dan het eerst ingestelde icoon.

Waypoint aanmaak scherm Topo GPS

Nieuw gemaakte waypoints hebben in eerste instantie hetzelfde icoon als het icoon van het laatst gemaakte waypoint.

Een route plannen naar een aangemaakt waypoint

Als u een route wilt plannen vanaf uw huidige locatie naar een punt op de kaart, kunt u lang op de kaart drukken om een icoon op de kaart te maken en deze naar de gewenste locatie te slepen. Vervolgens wordt het waypointaanmaakscherm geopend. Onderaan het waypointaanmaakscherm ziet u een knop ‘Plan’ met een kaart ernaast. De kaart toont het nieuw gemaakte waypoint ten opzichte van uw huidige locatie. Onder de knop ‘Plan’ ziet u het momenteel geselecteerde vervoermiddel. In het bovenstaande voorbeeld is dit ‘Wandelen’. Als u op ‘Wandelen’ tikt, kunt u het vervoermiddels wijzigen. U kunt deze bijvoorbeeld veranderen in ‘Fietsen’. Als u op ‘Plan’ drukt, wordt er direct een route gepland vanaf uw locatie naar het nieuw aangemaakte punt en keert u terug naar de kaart zoals hieronder wordt weergegeven.

Route plannen naar waypoint Topo GPS

Er werd een route gepland vanaf de huidige locatie naar een nieuw aangemaakt punt op de kaart.

De geplande route en het waypoint worden niet automatisch opgeslagen. Om de geplande route op te slaan, drukt u op de routelijn om de routeplanner te openen. Druk vervolgens op ‘Opslaan’ rechtsboven om de geplande route op te slaan. Nadat de route is opgeslagen, verschijnt deze in het routesscherm.