Routes laden

Om een route op de kaart te laden, moet u eerst het routesscherm openen door op de routeknop op het dashboard te tikken. Selecteer vervolgens het tabblad ‘Routes’ onderaan om de lokaal opgeslagen routes weer te geven.

Hieronder wordt een voorbeeld weergegeven van het routesscherm dat verschijnt:

Routesscherm Topo GPS

Een voorbeeld van het tabblad ‘Routes’ in het routesscherm.

Er verschijnt een lijst met routes in het routesscherm. In het bovenstaande voorbeeld zijn er vier: Hogebultenbos, Kennermerduinen, Stadswandeling Amsterdam en Rondje Emmen.

Direct onder de titels van de routes ziet u het type route en de lengte van de route. Als de route is opgenomen, wordt de tijd ook weergegeven. Ook wordt getoond hoe ver de route verwijderd is van uw huidige locatie.

Om een route op de kaart te laden, moet u op de titel van de gewenste route tikken.

Als voorbeeld laden we nu de route ‘Hogenbultenbos’. Het resultaat is weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Laden van route Topo GPS

De route ‘Hogebultenbos’ is op de kaart geladen.

De kaart beweegt en zoomt automatisch in, zodat de volledige route zichtbaar is op de kaart. De blauwe lijn geeft de route aan. De witte pijlen op de blauwe lijn geven de richting van de route aan. De cirkelvormige afstandsindicatoren op de route geven de afstand aan op de route.

De 13,5 km rechtsboven op het dashboard geeft de som aan van de lengte van alle routes die momenteel op de kaart is geladen. Hiervoor wordt het symbool ‘rte’ gebruikt.

Als u de route gedetailleerder wilt zien, kunt u inzoomen op de kaart.

U kunt de kleur, breedte en transparantie van de routelijn wijzigen in de instellingen.

Als u het routesscherm opnieuw opent, kunt u zien dat de route ‘Hogebultenbos’ een grijze achtergrondkleur heeft gekregen, zoals in het onderstaande voorbeeld:

Route laden Topo GPS

In het routescherm is te zien dat de route ‘Hogebultenbos’ op de kaart is geladen.

Een grijze achtergrondkleur in het routesscherm geeft aan dat de route momenteel op de kaart is geladen.

Het is ook mogelijk om meerdere routes op de kaart te laden. Dit kan handig zijn als u verschillende routes wilt combineren of vergelijken. Als u op een andere route tikt in het routesscherm, wordt deze net als de eerste geladen route aan de kaart toegevoegd. De kleur van de routelijn zal afwijken van de eerste route.

Het is ook mogelijk om meerdere routes tegelijk te laden. Schakel hiervoor het selectiescherm in het tabblad Routes in, selecteer de gewenste routes en tik op het kaartpictogram in de onderste werkbalk.

In het volgende gedeelte wordt uitgelegd hoe u een route van de kaart kunt verwijderen.