Routes wijzigen

Als u een route wilt wijzigen, opent u eerst het routedetailsscherm. Tik vervolgens op de knop ‘Wijzig’ in de onderste werkbalk. Er verschijnt een pop-up zoals je kunt zien in het onderstaande voorbeeld:

Pop-up routedetails bewerken Topo GPS

Wijzig pop-up in het routedetailsscherm.

In de wijzig pop-up kunt u kiezen uit de volgende opties:

  • Wijzig tekst. Als u op deze optie tikt, verschijnt een scherm waarin u de titel, de auteurgegevens en de omschrijving kunt bewerken.

  • Wijzig route type. Als u op deze optie tikt, verschijnt er een scherm waarin u het type route kunt wijzigen.

  • Wijzig route. Als u op deze optie tikt, wordt de route geladen in de routeplanner, waardoor u u de routeloop kunt wijzigen.

  • Wijzig waypoints. Als u op deze optie tikt, worden de waypoints die bij de route horen weergegeven in een waypointsscherm. U kunt waypoints aanpassen en verwijderen, net als bij normale waypoints.

  • Wijzig instellingen. Als u op deze optie tikt, kunt u de instellingen van een route wijzigen. U kunt bepalen of u de waypoints van een route wilt weergeven. Verder kunt u ‘Draai richting om’ inschakelen, hiermee kunt u de richting van een route omdraaien.

Routeloop aanpassen

Om de loop van een route te wijzigen, opent u het routedetailsscherm en tikt u op ‘Wijzig > Wijzig route’. U kunt ook de routeplanner openen en op ‘Meer > Route toevoegen’ tikken. Tik op een route in de lijst met routes en kies ‘Meedoen aan planner’.

De route wordt geladen in de routeplanner, zoals te zien is in het voorbeeld hierboven.

Routeloop bewerken Topo GPS

De loop van de route aanpassen in de routeplanner.

Net als bij het handmatig plannen van een route kunt juroutepunten toevoegen, verplaatsen, invoegen en verwijderen om de route te wijzigen. Als u klaar bent met het bewerken van de route kunt u op ‘Bewaar’ drukken om het resultaat op te slaan. De gewijzigde route wordt als een nieuwe route opgeslagen, de bestaande route wordt niet gewijzigd. Optioneel kunt u de oorspronkelijke route later verwijderen.

Hieronder geven we de volgende voorbeelden:

Een route verlengen

Om een route te verlengen, laadt u eerst de route in de routeplanner zoals hierboven uitgelegd. Tik vervolgens op het laatste routepunt zodat het geselecteerd wordt en groen wordt gekleurd. U kunt nu een routepunt toevoegen door lang op de kaart te drukken. Er verschijnt een blauw routepunt. Zolang u uw vinger op de kaart houdt, kunt u het blauwe routepunt naar de gewenste locatie slepen. Als u uw vinger loslaat, wordt een route getekend vanaf het groene routepunt naar het toegevoegde routepunt. Het toegevoegde routepunt wordt geselecteerd en groen gekleurd. Hieronder ziet u een voorbeeld van het verlengen van de route in de afbeelding hierboven.

Route verlengen Topo GPS

De route wordt verlengd naar het toegevoegde routepunt.

U kunt nu de uitgebreide route opslaan door op ‘Bewaar’ te drukken in het venster van de routeplanner. Een opgeslagen route wordt altijd opgeslagen als nieuwe route.

Een route verkorten

Om een route in te korten, laadt u eerst de route in de routeplanner zoals hierboven uitgelegd. Als voorbeeld willen we de volgende route verkorten:

Routeloop bewerken Topo GPS

Een route die moet worden ingekort.

We willen de route starten in Baylham Stone. Druk lang op de route om een routepunt op de route in te voegen. Als u uw vinger beweegt, beweegt het routepunt op de route. Verplaats het routepunt naar Baylham Stone en laat uw vinger los.

Verkorting route Topo GPS

Het groene routepunt wordt in de route ingevoegd.

Vervolgens moet u lang op het eerste routepunt drukken, het naar de onderkant of bovenkant van het scherm slepen en uw vinger loslaten. Het eerste routepunt wordt verwijderd en de route wordt ingekort van het ingevoegde routepunt naar het laatste routepunt. Dit wordt geïllustreerd in de onderstaande afbeelding:

Verkorting route Topo GPS

Het eerste routepunt is verwijderd en de route is ingekort.

U kunt nu de verkorte route opslaan door rechtsboven op ‘Bewaar’ te tikken.

Een deel van een route vervangen

Om een deel van een route te vervangen, laadt u eerst de route in de routeplanner zoals hierboven uitgelegd.

Als voorbeeld veranderen we nu de ‘Gower Hike’ zodat het middelste deel van de route over de ‘Gower Way’ gaat. Aanvankelijk ziet de route er als volgt uit:

Track Topo GPS vervangen

Het noordelijke deel van de route moet worden vervangen.

Als u een deel van een route wilt vervangen, moe u twee routepunten ingevoegen, één op het punt waar de route moet afwijken, en één op het punt dat de afwijking terugkeert naar de oorspronkelijke route. U kunt een routepunt invoegen door lang op de route te drukken. Er verschijnt een blauw routepunt dat u langs de route naar de gewenste locatie kunt verplaatsen.

Omdat we de route willen wijzigen, zodat het middelste deel over de ‘Gower Way’ loopt, hebben we twee routepunten geplaatst op de Gower-weg, zoals u hieronder kunt zien:

Route Topo GPS vervangen

Er zijn twee routepunten ingevoegd.

De route tussen het oranje en het groene routepunt moet worden aangepast. We moeten nu een derde routepunt tussen het oranje en het groene routepunt invoegen door lang op de route te drukken. Het resultaat wordt hieronder weergegeven:

Route Topo GPS vervangen

Het groene routepunt wordt in de route ingevoegd.

Door lang op het groene routepunt te drukken, kunt u het naar beneden of boven in het scherm slepen om het te verwijderen. De route tussen het vorige en het volgende punt wordt opnieuw berekend, zodat deze over de ‘Gower Way’ loopt zoals hieronder wordt weergegeven:

Verkorting route Topo GPS

Het noordelijke deel van de route ‘Gower Hike’ wordt vervangen.

U kunt nu de verkorte route opslaan door in het venster van de routeplanner op ‘Bewaar’ te drukken.

Routes samenvoegen

Open eerst de routeplanner om routes samen te voegen. Voeg één route toe aan de planner door op ‘Meer > Voeg route toe` te tikken. Tik op de gewenste route en kies ‘Voeg toe aan planner’. Herhaal de vorige stap om meer routes aan de planner toe te voegen.

Als u in het venster van de routeplanner op ‘Bewaar’ drukt, is de opgeslagen route de combinatie van alle toegevoegde routes.