Kaartscherm wijzigen

U kunt de kaart in het hoofdscherm wijzigen door de kaart te scrollen, in te zoomen, te centreren en te roteren.

Scrollen

Om de kaart te scrollen moet u een vinger op de kaart houden. Wanneer u uw vinger beweegt, wordt de kaart ook verplaatst. U kunt de kaart ook verplaatsen door snel met uw vinger op de kaart te vegen.

Op moderne Android-apparaten kan het scrollen van de kaart in de buurt van de hoeken van het scherm de navigatie op basis van Android-gebaren verstoren (er kan een pijl verschijnen en u kunt terugkeren naar het vorige scherm). Helaas kunnen we deze op gebaren gebaseerde navigatie in het hoofdscherm niet voor je uitschakelen. Als u een hekel hebt aan navigatie op basis van gebaren, kunt u de Android-instelling wijzigen: Systeem > Gebaren > Systeemnavigatie in ‘Navigeren met 3 knoppen’.

Zoomen

U kunt de kaart op twee manieren in- of uitzoomen:

  • Inzoomen: Tik met één vinger onderaan de kaart. Of houd twee vingers op de kaart en breng ze samen.

  • Uitzoomen: Tik met één vinger boven aan de kaart. Of houd twee vingers op de kaart en verplaats ze van elkaar.

Centreren

Door op het positiemarkericoon linksonder in het hoofdscherm te tikken, wordt de kaart gecentreerd op uw huidige locatie. Een voorbeeld is te zien in onderstaande afbeelding.

Gecentreerde kaart Topo GPS

Een gecentreerde kaart.

Als u beweegt, blijft de kaart automatisch gecentreerd. De kaart beweegt automatisch mee met uw beweging.

De kaart blijft automatisch gecentreerd zolang u de kaart niet handmatig verplaatst. Om in of uit te zoomen terwijl de kaart gecentreerd blijft, tikt u onderaan of boven aan de kaart. Door met twee vingers te zoomen, wordt de automatische centrering geannuleerd.

Het centreren van de kaart op uw locatie werkt alleen als u Topo GPS toegang hebt gegeven tot uw locatie. U kunt dit doen in de instellingenapp. Ga naar Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen > Topo GPS.

Als u de kaart op uw locatie hebt gecentreerd, wordt het positiemarkericooon op het dashboard gewijzigd in een rotatiepictogram.

Roteren

U kunt de kaart op twee manieren draaien, automatisch en handmatig.

Automatische rotatie

Door eenmaal op het positiemarkericoon linksonder in het scherm te tikken, verandert het icoon in een rotatieicoon zoals u kunt zien in de onderstaande afbeelding. Als u op dit rotatieicoon tikt, wordt de kaart automatisch in uw richting gedraaid.

De kaart wordt zo gedraaid dat de bovenkant van de kaart aangeeft in welke richting u uw apparaat richt als u stilstaat. Als u beweegt, geeft de bovenkant van de kaart de richting aan waarin u beweegt. Een voorbeeld is te zien in onderstaande afbeelding:

Geroteerde kaart Topo GPS

Een geroteerde kaart.

Het draaien van de kaart kan handig zijn als u een route volgt. Links en rechts op de kaart zijn dan ook links en rechts in werkelijkheid. Daarnaast blijft de positiemaker gecentreerd op de kaart.

Als de kaart wordt gedraaid, verschijnt er linksboven in het scherm een noordpijl. Deze pijl geeft de richting van het ware noorden aan op de kaart. Als u op deze pijl drukt, wordt de rotatie geannuleerd.

U kunt rotatie annuleren door op de positieknop op het dashboard te drukken.

Als u de kaart verplaatst of met twee vingers zoomt, wordt de automatische rotatie uitgeschakeld. De huidige rotatiehoek wordt dan niet meer gewijzigd en de kaart wordt niet langer gecentreerd op de huidige locatie. Om de kaart in of uit te zoomen terwijl de automatische rotatie actief blijft, moet u op de onder- of bovenkant van het kaartscherm tikken.

Handmatige rotatie

Als u twee vingers op het scherm legt en een rotatiegebaar maakt door op de vingers te bewegen, wordt de kaart rond het punt dat tussen de twee vingers ligt gedraaid. Een voorbeeld van een geroteerde kaart wordt weergegeven in de bovenstaande afbeelding. U kunt de kaart in elke gewenste richting draaien.

Als de kaart wordt gedraaid, verschijnt er linksboven in het scherm een noordpijl. Deze pijl geeft de richting van het ware noorden aan op de kaart. Als u op deze pijl drukt, wordt de rotatie geannuleerd.

Als u op de kaart inzoomt of de kaart verplaatst, blijft de kaart gedraaid.

Handmatige rotatie kan worden geannuleerd door op de noordpijl te drukken. Het is ook mogelijk om de rotatie ongedaan te maken door handmatig terug te draaien naar de normale situatie.

Lang indrukken

Als u lang op de kaart drukt, verschijnt er een icoon dat u naar een bepaalde locatie kunt slepen. Als u het loslaat, kunt u op die locatie een waypoint maken. Als u per ongeluk lang op de kaart hebt gedrukt, sleept u het icoon naar de boven- of onderkant van het hoofdscherm. Het icoon verdwijnt en het scherm voor het maken van een waypoint wordt niet weergegeven.

Als u een tweede vinger op de kaart legt nadat het pictogram voor het maken van een waypoint is verschenen, wordt de kaartliniaal weergegeven. U kunt de kaartliniaal gebruiken om afstanden en hoeken te meten.