Visa orientering

Genom att aktivera omkopplaren ”Lås” i inställningarna kan du låsa skärmen så att den inte roterar om du roterar enheten.

För att låsa skärmen i önskad orientering inaktiverar du först ”Lås”. Sedan roterar du enheten till önskad orientering och aktiverar ”Lås”.

Om låset är inaktiverat och skärmen inte roterar om du roterar enheten, bör du kontrollera ’Kontrollcenter’. Svep nedåt från skärmens övre högra hörn för att öppna Kontrollcenter. Tryck på knappen Orientering Lås om den är aktiverad.