Stilar

I avsnittet ”Stilar” av inställningarna kan du ställa in utseendet på posten, planen och rutten linjer. Dessutom kan du bestämma utseendet på positionsmarkören.

Karta

Du kan ställa in kartstilen i Topo GPS till ”Normal” eller ”Dark”. Den normala stilen har ljusa färger. Ett exempel på den mörka kartstilen visas nedan:

Karta över Dark Topo GPS

Den mörka kartstilen.

Om du använder Topo GPS under natten kan det vara bättre att ställa in kartstilen på ”Dark”. Kartan är då mycket mörkare, vilket gör det lättare för dina ögon att titta på skärmen. Kartlegenden är också anpassad för mörkt läge. Vi rekommenderar att du kombinerar inställningen ”Mörk” -kartstil med visningsinställningen ”Mörk” på enheten. Då kommer också alla gränssnittselement att ha en mörk bakgrund.

Registrera, planera och ruttlinjer

Om du vill ändra färg på posten, planen eller ruttlinjen trycker du på motsvarande objekt i avsnittet ”Format” i inställningarna. En skärm visas där du kan ställa in radens egenskaper.

Om du trycker på ruttlinjer ser du att det finns 10 olika ruttlinjer. Den första rutten är för den första lastade rutten på kartan, den andra för den andra lastade rutten etc.

Som ett exempel visar vi nu under skärmen där du kan ändra linjegenskaperna för den inspelade rutten:

Positionsmarkör Topo

Ändra postradens egenskaper.

Position markör

Standardmarkören för position har en röd färg. För synlighet kan det vara bättre att ändra färg på positionsmarkören ibland. Tryck på positionsmarkören i avsnittet ”Stilar” i inställningarna. En skärm med tillgängliga alternativa positionsmarkörer visas. Om du trycker på en positionsmarkör ändras den.

Nedan ser du ett exempel på en karta med en lila positionsmarkör:

Positionsmarkör Topo

Positionsmarkören var inställd på lila