Coördinaten

In de sectie ‘Coördinaten’ van de instellingen kunt u bepalen welke coördinatentypen in de app worden weergegeven. De weergegeven coördinaattypen in het waypointdetailsscherm, het huidige locatiescherm en het coördinatenpaneel worden bepaald door deze instelling.

Als u op weergegeven coördinatentypen tikt, verschijnt er een scherm waarin u coördinatentypen kunt in- en uitschakelen. Hieronder ziet u een voorbeeld van dit scherm:

Weergegeven coördinaattypen Topo GPS

De weergegeven coördinaattypen instellen.

In de bovenstaande afbeelding zijn alleen WGS84 decimaal en RD ingeschakeld. Met de handgrepen aan de rechterkant kunt u de volgorde van de weergegeven coördinaten bepalen. Als u naar het waypointdetailsscherm gaat, ziet u in de sectie ‘Coördinaten’ dat ook alleen deze coördinatentypen worden getoond:

Weergegeven coördinaattypen Topo GPS

Alleen WGS84 decimale en RD coördinaten worden weergegeven in het waypointdetailsscherm.

Als tweede voorbeeld schakelen we nu andere coördinatentypen in, MGRS, WGS84 graden, minuten seconden en UTM. Het instellingenscherm ziet er dan als volgt uit:

Weergegeven coördinatentypen Topo GPS

De weergegeven coördinaattypen instellen.

In het waypointdetailsscherm toont de sectie ‘Coördinaten’ dan alleen de MGRS-, WGS84 graden minuten seconden en UTM-coördinaten:

Weergegeven coördinatentypen Topo GPS

Alleen MGRS, WGS84 graden minuten seconden en UTM-coördinaten worden weergegeven.