Uw locatie

Uw locatie wordt op de kaart weergegeven met de positiemarker:

Positiemarker Topo GPS

De positiemarker

Als u stilstaat, wijst de positiemarker in de richting waarin u uw apparaat richt. Als u beweegt, wijst de positiemarkering in de richting waarin u zich beweegt.

De pijl in de statusbalk naast het batterijpictogram geeft aan dat de locatievoorzieningen momenteel in gebruik zijn. Dit kan leiden tot een sneller batterijverbruik dan normaal. Let daarom op het batterijniveau bij het gebruik van Topo GPS.

Het standaard positiemarker symbool is rood, u kunt deze in een andere kleur wijzigen via Menu > Meer > Instellingen > Stijlen > Positie. Dit kan de zichtbaarheid van de positiemarker op de kaart vergroten.

Als u de kaart op uw locatie wilt centreren, tikt u op de centreer knop aan de linkerkant van het dashboard.

Huidig locatiescherm

Als u op de positiemarkering op de kaart tikt, verschijnt het huidige locatiescherm. Je kunt dit scherm ook openen door lang op de positieknop op het dashboard te drukken.

Het locatiescherm toont details van uw huidige locatie. In het locatiescherm kunt u uw huidige locatie ook opslaan als een waypoint en uw huidige locatie exporteren met de knoppen in de onderste werkbalk. Hieronder wordt een voorbeeld van het locatiescherm weergegeven:

Locatiescherm Topo GPS

Huidig locatiescherm

In het scherm met locatiegegevens vindt u vervolgens de volgende informatie:

  • Kaart: Een kaart van de omgeving van uw huidige locatie. U kunt ook inzoomen en deze kaart verplaatsen.

  • Coördinaten: De coördinaten van je huidige locatie in verschillende formaten. U wijzigt de zichtbare indelingen door naar Menu > Meer > Instellingen > Weergegeven coördinatentypen te gaan.

  • Adres: Het geschatte adres van je locatie. Als u zich verplaatst, wordt dit adres automatisch bijgewerkt. Als u lang op het adres drukt, kunt u het selecteren en delen. Als u op ‘Bewerken’ drukt, kunt u het automatisch opzoeken van adressen uitschakelen in het locatiescherm.

  • Hoogte: De huidige hoogte van het apparaat boven de WGS84 geoïde met de nauwkeurigheid.

  • Nauwkeurigheid van de locatie: De nauwkeurigheid van de locatiebepaling. Deze nauwkeurigheid betekent dat je ware locatie een grote kans heeft dat je in een cirkel zit met een straal die gelijk is aan de nauwkeurigheid. Als het GPS-signaal goed is, is de locatienauwkeurigheid 5 m of minder.

  • Bewegingsrichting: De richting ten opzicht van het ware noorden waarin het apparaat beweegt.

  • Apparaatrichting: De richting ten opzichte van het ware noorden waarin het apparaat wijst.

  • Snelheid: De huidige snelheid van het apparaat.

  • Tijd: Het exacte tijdstip waarop de weergegeven locatie werd verkregen.

Huidige locatie opslaan

Door rechtsonder in het locatiescherm op ‘Opslaan’ te tikken, kunt u uw huidige positie opslaan als waypoint. Het waypoint krijgt een titel op basis van instellingen die u kunt wijzigen door in het huidige locatiescherm op ‘Bewerken > Waypoint titel’ te tikken. De automatische waypoint titel kan worden ingesteld op:

Als u op ‘Opslaan’ drukt, wordt uw huidige positie direct opgeslagen als waypoint en toegevoegd aan de kaart. Een pop-up laat zien dat het waypoint succesvol is opgeslagen, zoals u kunt zien in de onderstaande afbeelding:

Huidige locatie delen

Door linksonder in het locatiescherm op ‘Delen’ te drukken, kunt u uw locatie delen. Een exportpop-up verschijnt precies zoals wat er gebeurt bij het exporteren van waypoints.