Skärmens orientering

Genom att rotera enheten kan du ändra skärmens orientering från stående till liggande. Ett exempel på liggande läge visas nedan:

Skärmorientering landskapet Topo

Huvudskärmen i liggande läge.

Om skärmen inte roterar om du roterar enheten, bör du kontrollera ”Kontrollcenter”. Svep nedåt från skärmens övre högra hörn för att öppna Kontrollcenter. Tryck på knappen Orientering Lås om den är aktiverad. Bredvid det bör du inaktivera Topo GPS-inställningen Display Orientering > Lås.

Om du inte vill att skärmen ska rotera om du roterar enheten kan du låsa skärmens orientering i inställningarna (Meny > Mer > Inställningar > Visningsorientering > Lås).