Karta legend

En legend ger en förklaring till symbolerna på kartan.

För att visa förklaringen måste du trycka på knappen för upphovsrätt. Knappen för upphovsrätt är knappen där det står: ”Karta:…” längst ner till vänster på kartan. Därefter måste du välja fliken ”Legend” längst ner på skärmen som visas. Du kan också visa Förklaringen via Meny > Mer genom att välja fliken ”Legend” längst ned.

Om du öppnar legenden om den topografiska kartan över Storbritannien kommer du att se följande skärm:

Karta Topo GPS

Legenden skärmen på topografiska kartan över Storbritannien.

Du kan rulla ned i förklaringen om du vill visa fler symboler. De flesta legender översätts till det språk som Topo GPS-appen använder.