Reittipisteiden järjestäminen

Voit pitää reittipisteet järjestyksessä luomalla kansioita ja siirtämällä reittipisteitä kansioihin. Reittipisteiden näytössä näkyvien reittipisteiden järjestystä on myös mahdollista muuttaa, jos ne on lajiteltu muokattavassa järjestyksessä. Lisäksi voit pitää reittipisteitä järjestämällä heille erityisiä kuvakkeita ja suodattamalla ne kuvakkeeseen.

Kansiot näkyvät reittipisteiden näytössä vain, jos suodatin (hakupalkin alapuolella) on poistettu käytöstä.

Kansion luominen

Jos haluat luoda kansion, avaa ensin reittipisteiden näyttö (Valikko > Reittipisteet). Napauta sitten Lisää (oikeassa yläkulmassa) > Uusi kansio. Uusi kansionäyttö avataan, alla on esimerkki:

Uusi reittipistekansio Topo GPS

Uuden kansion näyttö

Jos haluat luoda kansion, sinun on annettava uuden kansion nimi. Äskettäin luodun kansion oletussijainti on tällä hetkellä aktiivinen kansio reittipisteiden näytössä. Jos haluat luoda uuden kansion toiseen kansioon, sinun on napautettava Sijainti-osiota ja valittava kansio. Kun olet valmis, napauta Tallenna’luodaksesi kansion. Palaat reittipisteiden näyttöön ja äskettäin luotu kansio näkyy luettelossa (jos kansio tallennetaan aktiiviseen kansioon).

Esimerkkinä kirjoitamme ”Nähtävyydet” ja painamme ”Tallenna” luodaksesi ”Nähtävyydet” -kansion. Reittipisteiden näyttö näyttää nyt seuraavanlaiselta:

Uusi reittipistekansio Topo GPS

Nähtävyydet -kansio on luotu.

”Nähtävyydet” -kansio näkyy reittipisteiden näytössä kansiokuvakkeella.

Reittipisteiden siirtäminen kansioon

Jos haluat siirtää reittipisteitä kansioon, sinun on avattava valintanäyttö painamalla reittipisteiden näytössä olevaa kohdetta pitkään. Valitse siirrettävät kohteet ja napauta kansiokuvaketta alareunassa olevassa työkalurivissä. Sitten ”Siirrä kohteet kansioon” -näyttö tulee näkyviin, esimerkki on alla:

Siirrä reittipisteitä näytön Topo GPS

Siirrä kohteet kansioon.

”Siirrä kohteet kansioon” -näytössä näkyy kansiopuu. Jos napautat kansiota, valitut kohteet siirretään kyseiseen kansioon ja palaat reittipisteiden näyttöön.

Esimerkkinä siirrämme nyt reittipisteet ”C” ja ”D” ”Nähtävyydet” -kansioon. Kun olet siirtämässä kahta reittipistettä edellä kuvatulla tavalla, reittipisteiden näyttö näyttää seuraavalta:

Reittipisteiden creen Topo GPS

Reittipisteiden näyttö sen jälkeen, kun kaksi reittipistettä siirretään kansioon ’Tähtäimet’.

Reittipisteiden näytössä reittipisteet ”C” ja ”D” ovat kadonneet. Ne löytyvät nyt kansiosta ”Näköjä”.

Kansion avaaminen

Jos haluat avata kansion, napauta kansion kohdetta reittipisteiden näytössä. Esimerkkinä avaamme nyt kansion ’Tähtäimet’. Reittipisteiden näyttö näyttää sitten seuraavanlaiselta:

Avattu kansio Topo GPS

Nähtävyydet” -kansion sisältö.

C- ja D-reittipisteet löytyvät nyt ”Nähtävyydet” -kansiosta.

Hakupalkin alapuolella näet nykyisen sijainnin kansiopuussa. Jos painat ’Kaikki reittipisteet’, palaat pääkansioon.

Kansion sisällön lataaminen

Jos haluat ladata kaikki reittipisteet kansioon ja sen jälkeläiskansioihin, valitse kansio painamalla pitkään kansiokohtaa reittipisteiden näytössä (Valikko > Reittipisteet). Paina sitten alareunan työkalurivin karttakuvaketta ladataksesi kansion sisällön kartalle.

Napauta vaihtoehtoisesti reittipisteiden näytössä olevan kansion vieressä olevaa tietopainiketta (Valikko > Reittipisteet). Paina sitten ”Näytä kartalla” oikeassa yläkulmassa lataamaan kaikki reittipisteet kartalle. Palaat pääkarttanäytölle ja kartta zoomataan kansion sisältöön.

Kansion sisällön poistaminen kartalta

Voit poistaa kansion reittipisteet ja sen jälkeläiset kansiot kartalta painamalla reittipisteiden näytössä olevaa kansiokohtaa pitkään (Valikko > Reittipisteet) siirtyäksesi valintatilaan ja valitaksesi kansion. Napauta sitten alareunassa olevaa työkalupalkkia enemmän -painiketta ja napauta sitten Poista kartalta.

Vaihtoehtoisesti voit avata kansion tietonäytön napauttamalla ensin reittipisteet-näytössä olevan kansion vieressä olevaa tietopainiketta (Valikko > Reittipisteet). Paina sitten oikeassa yläkulmassa Poista kartalta poistaaksesi kaikki reittipisteet kartalta. Jos näkyy ”Näkyy kartalla”, lataa kaikki reittipisteet napauttamalla sitä ja palaa sitten reittipisteiden näyttöön avataksesi kansion tietonäytön. Paina sitten ”Poista kartalta” oikeassa yläkulmassa.

Kansioiden nimeäminen uudelleen

Jos haluat nimetä kansion uudelleen, avaa ensin reittipisteiden näyttö (Valikko > Reittipisteet) ja avaa kansion tiedot -näyttö napauttamalla kansiokohteen vieressä olevaa tietopainiketta. Napauta sitten alareunassa olevaa Muokkaa, vaihda nimi ja paina Tallenna.

Reittipisteiden järjestyksen muuttaminen

Juuri kansion puun ja suodatinpalkin alapuolella reittipisteiden näytössä näkyy nykyinen lajittelutapa. Jos napautat lajittelutapaa, voit muuttaa sitä. Jos se on asetettu ”Mukautettava tilaus”, voit määrittää reittipisteiden järjestyksen.

Jos haluat muuttaa Reittipisteiden järjestystä ”Nähtävyydet” -kansiossa, avaa vain kansio. Paina sitten Lisää > Valitse siirtyäksesi valintatilaan. Reittipisteiden näyttö näyttää sitten seuraavanlaiselta:

Avattu kansio Topo GPS

” Nähtävyydet” -kansio valintatilassa.

Jokaisen kohteen oikealla puolella näkyy kahva, jossa on kolme palkkia. Vedä tällainen kahva haluttuun asentoon ja vapauta sormesi. Reittipiste siirretään sitten luettelossa haluttuun paikkaan. Alla olevassa esimerkissä, olemme siirtäneet C: n pohjaan.

Avattu kansio Topo GPS

”Nähtävyydet” -kansion sisältö C-reittipisteen siirtämisen jälkeen.