Profile tras

When height information is available you can find a altitude or elevation, and a slope profile by scrolling down in the route details screen. When timing information is available you can also find a speed and a distance profile in the route details screen. When recording a route, you can tap the route line of the recorded route to open the record screen. There you also find an altitude and a speed profile. When planning a route or generating a route, you can tap the «Total ascent» label to see the elevation profile of the planned route.

Profile tras na ekranie szczegółów trasy Topo GPS

An example of altitude, slope, speed and distance profiles in the route details screen.

Height profiles

Both an altitude and elevation profile are height profiles. Altitude is the height of the device with respect to the mean sea level. Elevation is the height of the ground with respect to the mean sea level and is most often derived from a digital elevation model. If somebody is walking on the ground, the altitude is approximately equal to the elevation. But if somebody is flying, altitude and elevation are different. The height profiles of recorded routes in Topo GPS are always altitude profiles, i.e. measured with use of the GPS and barometer (when available).

Slope profile

The slope profile gives a you a quick look on the difficulty of a route. The slope percentage (also called grade) is the amount of vertical displacement compared to the horizontal displacement. Although the slope profile might be fluctuating a lot, the grade of the steepest parts can be easily found from the slope profile. And also the length of the steepest parts can be read off quickly. Together with the length and the total ascent, this gives you quickly an idea of the difficulty of the route.

We would advise you to figure out what slopes you can handle. This you can do by investigating slope graphs of routes you recorded previously. Then always check the slope graph before you would like to follow a route. If it has steep parts for longer distances, which are above your abilities, you better choose another route to follow.

In the slope profile in Topo GPS the slopes are computed between points that are about 200 m away from each other, in order to smooth out smooth out fluctuations.

Profile screen

You can tap a profile in the route details screen, to open the profile screen. Below we discus only the altitude profile screen, the other profiles show other information, but their profile screens function similarly.

Przykład ekranu profilu wysokości pokazano na poniższym rysunku:

Profil wysokości Topo GPS

Profil wysokości trasy bardziej szczegółowo

Ekran profilu wysokości zawiera wykres i informacje. Wykres zawiera wskaźnik, który można przeciągnąć, aby odczytać wartość z profilu. Kładąc dwa palce na profilu i odsuwając je od siebie, możesz powiększyć profil, aby zobaczyć więcej szczegółów. Jeśli jesteś powiększony, możesz również przesunąć profil jednym palcem. Aby pomniejszyć, umieść dwa palce na profilu i przesuń je do siebie.

Na dole możesz wybrać między zakładkami „Szczegóły” i „Mapa”. W powyższym przykładzie otwiera się zakładka „Szczegóły”. Daje to szczegółowe informacje o profilu wysokości, takie jak „Całkowite wzniesienie”, „Średnia stopnia wznoszenia” i „Całkowity zejście”.

Jeśli wybierzesz zakładkę „Mapa”, mapa trasy zostanie wyświetlona w połączeniu z profilem wysokości, jak widać na poniższym przykładzie:

Profil wysokości Topo GPS

Profil wysokości trasy wraz z mapą trasy

Położenie wskaźnika na wykresie jest pokazane z zielonym punktem na mapie. Jeśli przeciągniesz zielony punkt wzdłuż trasy, wskaźnik w profilu wysokości również się przesunie. W ten sposób można łatwo znaleźć ciekawe punkty w profilu wysokościowym na mapie.

Jeśli dotkniesz „Więcej”, możesz zmienić oś poziomą. Możesz wybrać między „Odległość”, „Czas trwania” i „Czas”. Przykład pokazujący czas na osi poziomej pokazano poniżej:

Profil wysokości Topo GPS

Profil wysokości trasy w funkcji czasu.

If you tap the export icon on the top, you can export and share the profile in PDF format.

Total ascent and descent

The total ascent is the cumulative altitude gain of a route. Alternatively said, it is the sum off all vertical upwards displacements. Likewise the total descent is the cumulative altitude loss of a route, or the sum of all vertical downwards displacements. The total ascent of a route is shown in the route details screen, in the title section just below the map. Also the total ascent and total descent can be found in the height profile screen.

Especially the total ascent gives you together with the length and the slope profile an idea of the difficulty of a route. Routes with a larger total ascent are typically more difficult.

In theory the total ascent and descent are quite simple to understand. For example, suppose you start a route at an elevation of 100 m. First you walk up a hill along a path of 1 km to a height of 150 m. Then you walk 2 km downwards to a height of 120 m. The total ascent is in this example (150 - 100) m = 50 m. The total descent is (150 - 120) m = 30 m.

In practice, computing the total ascent/descent of a recorded route is more difficult. The route with altitudes is in reality a set of points which all have their measurement errors. If we would simply add up all positive vertical gains, then we also would include measurement fluctations, resulting in an unreasonable large total ascent. Therefore we estimate the accuracy of the height determination in Topo GPS, and use that as a cut-off for including gains in the total ascent. In practice this means approximately that gains are only included in the total ascent if the gain is at least about 10 m. We also compute the error. Therefore the total ascent is presented as a value ± the error. If the value of the total ascent is for example 320 m ± 50 m you should read it as, most likely the total ascent is between 270 m and 370 m.

In fact other programs/apps will compute the total ascent differently and hence can give values which can differ (widely) from Topo GPS. Therefore it is best to compare only total ascents between routes if they are computed in the same way. So you might perfectly compare total ascent of Route A in Topo GPS with that of Route B in Topo GPS. However be careful, if you would compare the total ascent of Route A in Topo GPS with Route A in another app.