Udostępnianie tras z Topo GPS

Możesz udostępnić trasę Topo GPS, aby mogła być importowana przez innych użytkowników Topo GPS. Można udostępniać tylko trasy, które sam zarejestrowałeś lub zaplanowałeś.

Wspólne trasy, w tym zdjęcia, są widoczne dla wszystkich użytkowników Topo GPS i mogą w przyszłości być dostępne na stronie internetowej.

Aby udostępnić trasę Topo GPS, dotknij ikony eksportu na dole ekranu szczegółów trasy.

Następnie wybierz „Geodata” w wyskakującym okienku eksportu i dotknij „Eksportuj”, aby wyeksportować trasę. Pojawi się wyskakujące okienko udostępniania, w którym możesz wybrać aplikacje, jak w poniższym przykładzie:

Udostępnianie trasy z Topo GPS

Wyskakujące okienko udostępniania po wyeksportowaniu trasy.

W wyskakującym okienku akcji dotknij „Udostępnij Topo GPS”. Następnie pojawi się nowe wyskakujące okienko, w którym możesz potwierdzić udostępnienie trasy Topo GPS.

Udostępnianie trasy z Topo GPS

Udział z wyskakującym okienkiem Topo GPS

If you tap «Share» in this pop-up the route will be shared with Topo GPS and will be visible to other users in the «Shared routes screen (Menu > Routes > Shared routes).

Udostępnianie trasy z Topo GPS

Trasa Denny Wood była dzielona z Topo GPS

Modyfikowanie trasy współdzielonej

Jeśli chcesz zmodyfikować wspólną trasę, musisz ją edytować na swoim urządzeniu i ponownie udostępnić.

Usuwanie udostępnionej trasy

If you accidentally shared a route and you want to remove the shared route, first open the route details screen of the shared route. This can be done via Route button > Saved routes > Info button next to an item, or by tapping on the route line of a loaded route in the main screen. Then in the route details screen, tap the title section just below the map to open the additional route details screen. If you scroll down you will find a button «Remove shared route». If you tap it, and confirm the removal, the route will be removed from the Topo GPS server. It will not longer appear in the shared routes screen.

If this is not succesfull, you can also send a message to support@topo-gps.com.