Warstwy

Warstwa jest zbiorem informacji geograficznych, które można dodać do mapy. Warstwy można dodawać do mapy za pomocą ekranu warstw (Menu > Warstwy).

Ekran warstw pokazuje listę dostępnych warstw, przykład pokazano poniżej:

Warstwy ekranu Topo GPS

Ekran warstw (Menu > Warstwy).

Warstwy z szarym tłem są obecnie ładowane na mapie. Jeśli dotkniesz elementu bez szarego tła, zostanie on załadowany na mapę i powrócisz do ekranu głównego. Jeśli dotkniesz warstwy z szarym tłem, zostanie ona usunięta z mapy. Aby usunąć wszystkie warstwy, dotknij „Więcej > Usuń wszystko z mapy” na ekranie warstw.

Na ekranie warstw zawsze można uzyskać dostęp do warstw siatki współrzędnych. Opcjonalnie można kupić specjalną warstwę, taką jak sieć węzłów rowerowych lub warstwa tras górskich. Możliwe jest również importowanie warstw w formacie wsf, kml/kmz i geojson.