Ustawienia

Ekran ustawień można otworzyć, dotykając elementu „Więcej” w menu. Następnie dotknij „Ustawienia” w wyświetlonym wyskakującym okienku.

Przykład ekranu ustawień jest wyświetlany na poniższym rysunku:

Ekran ustawień Topo GPS

Ekran ustawień.

Ekran ustawień zawiera następujące sekcje: