Orientacja wyświetlacza

Włączając przełącznik „Zablokuj” w ustawieniach, możesz zablokować ekran tak, aby nie obracał się, gdy obrócisz urządzenie.

Aby zablokować ekran w żądanej orientacji, najpierw wyłącz „Lock”. Następnie obróć urządzenie do żądanej orientacji i włączyć „Zablokować”.

Jeśli blokada jest wyłączona, a ekran nie obraca się po obróceniu urządzenia, powinieneś sprawdzić „Centrum sterowania”. Przesuń palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Stuknij przycisk Blokada orientacji, jeśli jest włączony.