Synchronizuj z iCloud

W sekcji „Synchronizuj z iCloud” ustawień możesz określić zachowanie synchronizacji iCloud.

Jeśli włączysz przełącznik „Trasy i punkty trasy”, Twoje trasy i punkty zostaną zsynchronizowane z iCloud. Są one również dostępne na innych urządzeniach i są one kopie zapasowe.

Jeśli włączysz „Użyj sieci komórkowej” synchronizacja iCloud jest również możliwa przez sieć komórkową, jeśli włączyłeś również opcję „Dane mobilne” w Ustawieniach iOS > konto> iCloud.