Współrzędne

W sekcji „Współrzędne” ustawień możesz określić, które typy współrzędnych są wyświetlane w aplikacji. Wyświetlane typy współrzędnych na ekranie szczegółów punktu trasy, na ekranie bieżącej lokalizacji i panelu współrzędnych są określane przez to ustawienie.

Jeśli stukniesz wyświetlane typy współrzędnych, pojawi się ekran, na którym można włączać i wyłączać typy współrzędnych. Przykład tego ekranu pokazano poniżej:

Wyświetlane typy współrzędnych Topo GPS

Ustawianie wyświetlanych typów współrzędnych.

Na powyższym rysunku włączona jest tylko sieć krajowa WGS84 i Ordnance Survey. Za pomocą uchwytów po prawej stronie można określić kolejność wyświetlanych współrzędnych. Jeśli przejdziesz do ekranu szczegółów punktu trasy, zobaczysz w sekcji „Współrzędne”, że wyświetlane są również tylko te typy współrzędnych:

Wyświetlane typy współrzędnych Topo GPS

Na ekranie szczegółów punktu trasy wyświetlane są tylko współrzędne dziesiętne WGS84 i Ordnance Survey National Grid.

Jako drugi przykład włączamy teraz inne typy współrzędnych, MGRS, stopień WGS84, minuty sekundy i UTM. Ekran ustawień wygląda następująco:

Wyświetlane typy współrzędnych Topo GPS

Ustawianie wyświetlanych typów współrzędnych.

Na ekranie szczegółów punktu trasy sekcja „Współrzędne” pokazuje tylko MGRS, WGS84 stopnie minuty sekundy i współrzędne UTM:

Wyświetlane typy współrzędnych Topo GPS

Pokazane są tylko MGRS, WGS84 stopni minut sekund i współrzędne UTM.