Adresy

W sekcji „Adresy” ustawień można określić, czy adresy punktów są wyszukiwane automatycznie.

Jeśli włączysz ustawienie „Znajdź automatycznie”, w razie potrzeby można wyszukiwać adresy lokalizacji. Aby znaleźć adres lokalizacji, potrzebujesz połączenia z Internetem. Aplikacja Topo GPS korzysta z usługi CLGeoCoder firmy Apple.

Adresy są używane na ekranie szczegółów punktu trasy i na ekranie bieżącej lokalizacji.

Jeśli chcesz mieć wysoki poziom prywatności, możesz wyłączyć tę funkcję, aby zapobiec żądaniom sieciowym zawierającym Twoją lokalizację lub lokalizację punktów.