Pojedyncze dotknięcie powiększania/pomniejsz

W Topo GPS możesz powiększać lub pomniejszać mapę jednym dotknięciem ekranu mapy. Domyślnie stukanie na dole jest powiększanie, stukanie w górę to pomniejszanie.

W sekcji „Pojedyncze dotknięcie powiększenia/pomniejszania» ustawień możesz kontrolować zachowanie powiększenia pojedynczego kranu.

Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

  • Dół/Góra - Stukanie na dole jest powiększanie, stukanie w górę jest pomniejszanie.

  • Góra/dół - Stukanie na górze jest powiększanie, stukanie na dole jest pomniejszanie.

  • Lewo/prawo - Stukanie po lewej stronie jest powiększanie, stukanie w prawo to pomniejszanie.

  • Prawo/Lewo - Stukanie po prawej stronie jest powiększanie, stukanie w lewo to pomniejszanie.