Punkty orientowe

Punkt trasy to lokalizacja, którą można dodać do mapy. Ikona i tytuł punktu trasy są wyświetlane na mapie. Możliwe dodatkowe informacje, takie jak zdjęcia i opis, można wyświetlić, dotykając punktu trasy. Punkty trasy mogą być ładowane na mapę i mogą być importowane i eksportowane do różnych formatów.

Na ekranie punktów trasy (Menu > Waypoints) możesz wykonywać różne czynności z punktami trasy.